Kvartalsredogörelse Juli – September 2015

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 17 797 KSEK (16 218)
 • Periodens resultat uppgick till -2 612 KSEK (-1 906)
 • Periodens resultat per aktie: -0,36 SEK (-0,30)
 • Antal aktier: 7.200.000 stycken (6.400.000 aktier)

TREDJE KVARTALET SAMMANDRAG

 • Kvartalets intäkter uppgick till 4 666 KSEK (6145)
 • Kvartalets resultat uppgick till -1 102 KSEK (-821)
 • Kvartalets resultat per aktie: -0,15 SEK (-0,13)
 • Antal aktier: 7.200.000 stycken (6.400.000 aktier)

Kort om Axonkids AB

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska marknaden, men har även en växande försäljning i bl.a. Kina. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04

VD har ordet

”Under Q3 har vi arbetat fokuserat för att få avtal med distributörer inom strategiskt viktiga marknader. Tidigare har vi gjort säljarbetet på dessa marknader själva vilket inte ger den möjlighet till snabb tillväxt och expansion vilket är vårt mål. Kortsiktigt ger det ett genomslag på försäljningen för perioden då leveranser till dessa områden blivit förskjutna i tid men vi ser nu framåt att detta arbete bär frukt. Framförallt är det roligt för mig att se att vi nu kan nå avtal med större distributörer och marknader vilket borgar för att vi har tagit oss till nästa nivå och att det svenska säkerhetstänket med bakåtvänt åkande har fått fart ute i världen. När jag var med och startade Axonkids 2009 så trodde vi nog inte att möjligheterna utanför Norden skulle vara så stora som de nu är något som för mig är fantastiskt att se. För resterande del av året så ser det mycket positivt ut för oss med dessa nya distributörer uppe på banan och med det en god avslutning på året.”

                                                                                                                                   Tony Qvist
                                                                                                                                   VD Axonkids

Väsentliga händelser under perioden Q3

 • Axonkids har skrivit avtal med en ny distributör, Kooltrade, för Storbritannien samt Frankrike. Kooltrade är en av de tre största distributörerna inom barn- och baby-branschen för regionen och når över 1700 butiker med sin säljkår. Initial order lades direkt vid avtalsskrivning på ca 1.000.000 kr vilket visar på marknadsstorlek samt intresset för produkterna.
  Kooltrade är ett välrenommerat företag startat 1983 och har etablerats som en av de starkaste distributörerna på marknaden med starka varumärken som Babyjogger, 4moms samt Mychild i sin portfölj. Marknaden för bilbarnstolar i Storbritannien isolerat är enligt senaste mätetalen från 2012 värd 1,8 miljarder kronor och därefter har det ökat markant då intresset för dyrare produkter såsom bakåtvända bilbarnstolar har tagit fäste inom området. Till detta skall också adderas den franska marknaden som mäts till ungefär samma siffror.
 • Under perioden har Axonkids fått CCC godkännande för sina produkter i Kina vilket från och med sista september infördes som lagkrav för att få saluföra bilbarnstolar. CCC godkännande är Kinas motsvarighet till det europeiska ECE och med införandet av detta ämnar Kinesiska staten kvalitetssäkra de bilbarnstolar som når marknaden. På grund av osäkerheterna på marknaden så är detta ett viktigt steg för Axonkids då detta visar att produkterna håller hög kvalité och ger möjligheter att fortsätta den förväntade expansionen i Kina.
 • Axonkids skrev i augusti avtal med EKgroup. EKgroup har kedjorna Happybaby samt Probaby samt ytterligare ca 100 fristående butiker i Tyskland samt dessutom kedjan Baby Rose i Schweiz och Österrike. Axonkids kommer nu att nå alla dessa butiker med sin produktfamilj. Ekgroup har en omsättning på ca 2 miljarder SEK och har under de senaste åren expanderat kraftigt.
 • Under september månad ställde Axonkids ut på Kind&jugend mässan i köln. Denna mässa är den största mässan i Europa rörande barn- och babyartiklar och mötesplats för alla större tillverkare och inköpare i Europa. På plats var också Axonkids distributörer för respektive marknad för att träffa sina nyckelkunder och gå igenom uppdateringarna i sortimentet.
 • Under perioden så fortsatte det fokuserade arbetet för att öka marginalerna på såld produkt. Den tillverkande processen genomlyses för att hitta kostnadseffektiviseringar på produktfloran.
 • Två nya bältesstolar har lanserats under perioden. Isofix stolen ”Apollo” som fyller det behov i sortimentet Axonkids tidigare hade inom just detta segment samt ”Metro” som är en innovativ ny bältesstol som växer med barnet både på längden och bredden. Första leveranserna av dessa skedde dock efter periodens slut.

Händelser efter perioden

 • Axonkids har presenterat en ny distributör för Grekland. Leto som distributören heter är mycket välrenommerade och en av de största för den aktuella marknaden. Leto har lagt sin första container order och säljkonferens kommer att genomföras på plats i Aten under januari månad.
 • Efter perioden har Axonkids deltagit på mässa i Italien tillsammans med Real baby och visat upp hela produktsortimentet. I samband med detta var också nationell tv på plats och gjorde ett reportage kring det bakåtvända åkandet samt Axonkids produkter.
 • Axonkids har genomfört en nyemission som blev tecknad till närmare 200%. Kapitalet skall nu användas till att bygga vidare på satsningen ute i världen.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Axon kids AB lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 19 februari 2016 då publicering sker av bokslutskommuniké.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

27 november 2015

Axonkids AB

Styrelsen

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera

Dokument & länkar