Nyemissionen övertecknad

Axonkids har under november månad genomfört en nyemission. Nyemissionen blev tecknad till närmare 200 procent och tillför bolaget 7 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 200 000 kronor. Emissionen var en företrädesemission och tecknades till drygt 67 procent med stöd av teckningsrätter.

”Genom emissionen kan vi fortsätta vår kraftiga tillväxt i Europa, något som kommer att synas i kommande rapporter från bolaget”, säger Tony Qvist, VD i Axonkids. ”Utan det fina stödet vi fått från befintliga och nya aktieägare i Bolaget hade vi haft svårt att leverera i den takt som våra bilbarnstolar efterfrågas från våra nya distributörer”.

Emissionen av 1 000 000 aktier innebär att Axonkids har 8 200 000 aktier efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december månad. I samband med att registreringen blir gjord kommer handeln i BTA att upphöra. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Axonkids från 720 000 kronor till 820 000 kronor.

För ytterligare information om den avslutade nyemission och noteringen på AktieTorget kontakta VD Tony Qvist, tel. 0706-91 93 86, eller IR-ansvarig Daniel Johansson,

tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB

AxonKids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska marknaden, men har även en växande försäljning i bl.a. Kina. AxonKids bilbarnstolar är framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

Taggar:

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera

Dokument & länkar