Nyemissionen registrerad

Axonkids genomförde under november månad en nyemission. Nyemissionen blev tecknad till närmare 200 procent och tillförde bolaget 7 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 200 000 kronor.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. Efter genomförd emission är antalet aktier 8 200 000 stycken och aktiekapitalet uppgår till 820 000 kronor.

-      Sista dag för handel med BTA är 2016-01-20
-      Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2016-01-22
-      De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-01-26

För ytterligare information om den avslutade nyemissionen kontakta VD Tony Qvist, tel. 0706-91 93 86, eller IR-ansvarig Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axonkids.se.

Kort om Axonkids AB
AxonKids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska marknaden, men har även en växande försäljning i bl.a. Kina. AxonKids bilbarnstolar är framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera

Dokument & länkar