Ayima har vunnit kundkontrakt i sitt nyöppnade kontor i San Francisco

Stockholm 2017-05-02

Ayima har vunnit nya kundkontrakt i sitt nyöppnade kontor i San Francisco. Kontrakten som vunnits är med www.shopstyle.com och www.ebates.com vilka bägge ingår i Rakutenkoncernen.

Avtalen är en bekräftelse på att Ayima har ett starkt varumärke inom sin nisch då Bolaget snabbt, på ny marknad erhållit nya kundkontrakt. Vidare följer detta Ayimas strategi att uppnå hög och snabb tillväxt under de kommande kvartalen. Avtalen som ingåtts är av normal karaktär.


Kommentar från VD:
We are delighted to have signed up two great companies like Ebates and Shopstyle.com. This is a vindication of our decision to expand our services by opening a new office on the West Coast and we expect to be instrumental in s´driving traffic to these brands. The Rakuten Group is a market leader in digital and we hope there will be further opportunities to offer our serices within the group”.


Ayima genomför en 20 april - 5 maj en spridningsemission. För mer information läs:
Teaser

Memorandum


//


För mer information, kontakta Bolaget på:
Ordf. Thomas Jansson eller VD Mike Jacobsson
Telefon: +44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com

Denna information är sådan information som Ayima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar