Nya kundavtal med Adecco-gruppen samt första avtalet i Kanada

Ayima har ingått avtal med tre nya varumärken inom Adecco-gruppen vilket är ett av världen största företag inom personalrekrytering. Avtalen berör varumärkena; www.specialcounsel.com, www.soliant.com, www.modis.com. Ayima har sedan tidigare arbetat med varumärken inom Adecco gruppen och ser de nya avtalen som ett tecken på att Adecco är nöjda med Ayimas arbete.

Vidare har Ayima har ingått sitt första avtal med kund på den Kanadensiska marknaden. Avtalet har ingåtts med www.saje.com vilket är ett bolag inom skönhet och det snabbast växande inom sitt slag på den Kanadensiska marknaden. Samtliga berörda avtal har ingåtts enligt normal karaktär.


//


För mer information, kontakta Bolaget på:
Ordf. Thomas Jansson eller VD Mike Jacobsson
Telefon: +44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com

Denna information är sådan information som Ayima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar