Bergman & Beving säljer Forssbergs Dental

Bergman & Beving säljer Forssbergs Dental Bergman & Beving-koncernen har genom dotterbolaget Ana Kalto AB tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier i AB Forssbergs Dental. Köpare är Plandent AB. Tillträde beräknas ske i början av april månad 2002. Forssbergs Dental marknadsför ett brett sortiment av dentala förbrukningsvaror på den svenska marknaden och omsätter cirka 100 MSEK per år. Företaget har 20 anställda. Forssbergs Dental ingår i Bergman & Bevings affärsområde MediTech. Plandent ingår i den finska Planmeca-koncernen som är Europas tredje största tillverkare av dental utrustning. Planmeca-koncernen inklusive intressebolag omsätter cirka 360 ME och har dotterbolag i Norden, delar av övriga Europa och i USA. Motivet till försäljningen är att öka fokus på Bergman & Beving- koncernens kärnverksamheter. Försäljningen av AB Forssbergs Dental påverkar inte resultatet för Bergman & Beving under innevarande räkenskapsår 2001/2002 och bedöms ha en marginell effekt på Bergman & Beving-koncernens finansiella ställning på längre sikt. Stockholm den 27 mars 2002 BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Per-Olof Thorstensson, VD, Bergman & Beving MediTech AB, telefon +46 8 530 11 355 Stefan Wigren, VD & Koncernchef, Bergman & Beving AB, telefon +46 8 660 10 30 Göran Nilsson, VD, Plandent AB, telefon +46 8 97 97 30 Tuomas Lokki, Vice President, Planmeca Oy, telefon +358 9 759 05 523 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

B&B TOOLS AB tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror.

Prenumerera

Dokument & länkar