B3IT redovisar per segment

Från och med 1 januari 2018 är B3ITs bolag uppdelade i fyra affärsområden för att bättre kunna utveckla tjänsterna och ta vara på affärsmöjligheter. Affärsområdesuppdelningen innebär också att den finansiella rapporteringen framgent sker med segmentsredovisning vad gäller intäkter och rörelseresultat.

I delårsrapporterna, med början för första kvartalet som publiceras den 9 maj, visas segmentsredovisningen uppdelad per:

  • Affärsområde Digital Management, med bolag som erbjuder verksamhetskonsulttjänster inom ett flertal områden, varav vissa branschspecifika
  • Affärsområde Digital Innovation, med verksamheter som har starkt utvecklingsfokus
  • Affärsområde Digital Infra, med bolag som erbjuder tjänster kring effektiv, säker, skalbar och tillgänglig infrastruktur
  • Affärsområde Nord, med geografiskt sammanhållna bolag, som har till uppgift att vidareutveckla verksamheten, förutom i Sundsvall med omnejd, även i Gävle/Dala-området och andra lokalmarknader längs Norrlandskusten

För att underlätta jämförelsen redovisas i bifogad fil historiska siffror för 2017 uppdelade per segment.


För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3it.se, tel 0727007082
Harriet Piscator, CFO,
harriet.piscator@b3it.se, tel 0703174799 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade över 490 medarbetare i december 2017. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se  

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 500 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat på 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se