B3IT tilldelas nytt ramavtal med CSN

B3IT Management AB (publ) är ett av företagen som får tilldelning i CSNs upphandling av konsulttjänster.

Upphandlingen omfattar både IT- och managementkonsulter samt konsulter inom angränsande områden. Upphandlingen omfattar såväl resurskonsulter som möjlighet att leverera projektåtaganden.

- Det nya avtalet ger flera möjligheter för B3IT att utveckla relationen med CSN, som är en av våra etablerade ramavtalskunder. B3IT kan nu erbjuda CSN både kompetensförstärkning och hela åtaganden där vi tar ansvar för att driva definierade projekt, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

Den uppskattade årliga volymen inom detta område är cirka 50 miljoner kronor, men CSN garanterar dock inte den volymen. Tilldelningsbeslutet är heller inte exklusivt för B3IT då CSN i denna upphandling avser att teckna ramavtal med flera olika leverantörer. 

Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat. Ramavtalet ska gälla två år med start tidigast den 1 januari 2017. CSN har möjlighet till två förlängnings-perioder om vardera ett år, det vill säga avtalstiden blir max fyra år.  

B3IT har idag cirka 30 ramavtal med större företag och myndigheter, som t ex SLL, Stockholms stad, Bolagsverket, Com Hem, Svenska Spel, Riksgälden, SVT, Sveriges Radio, Skolverket, Försäkringskassan och If. 

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670. 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar.

B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade 345 medarbetare den 30 juni 2016. Omsättningen 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan juni 2016 är B3IT noterat på Nasdaq First North Premier. Mer information finns på www.b3it.se

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl 15.20 CET. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

B3IT MANAGEMENT AB (publ), Holländargatan 17, Box 8, 101 20 Stockholm www.b3it.se Org.nr. 556606-3300  

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 500 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat på 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera