Valberedningen utsedd för B3IT Management AB (publ)

Inför årsstämman 2017 har en valberedning utsetts i enlighet med beslut fattat av B3ITs årsstämma den 4 maj 2016. Valberedningen består av Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB, Marianne Flink, representant för Swedbank Robur fonder, och Henrik Holm, ordförande i styrelsen för B3IT Management AB (publ). Valberedningen motsvarar därmed cirka 23 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  •  Ordförande vid årsstämman
  •  Antal stämmovalda styrelseledamöter
  •  Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  •  Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  •  Principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete
  •  Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  •  Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning
  •  Beslut om instruktion för valberedningen
  •  Ersättning till ledamöterna i valberedningen 

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3ITs valberedning kan göra det med e-post till valberedning@b3it.se eller med brev till B3IT Management AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

Datum för årsstämma 2017 och senaste datum för aktieägare att lämna förslag till B3ITs valberedning kommer att tillkännages i samband med B3ITs delårsrapport för årets tre första kvartal (januari – september 2016), den 9 november 2016.

Vid frågor, kontakta gärna:
Annette Björklund, IR-ansvarig,
annette.bjorklund@b3it.se, 072-700 70 82

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 345 medarbetare den 30 juni 2016. Omsättningen 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan juni 2016 är B3IT noterat på Nasdaq First North Premier. Mer information finns på www.b3it.se 

Certified Adviser är FNCA Sweden AB.           

Taggar:

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 500 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat på 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se