B3IT vinner SLL-upphandling

Stockholms läns landsting har beslutat om att tilldela konsultbolaget B3IT uppdrag motsvarande 12 000 konsulttimmar inom Projekt- och Uppdragsledning.

B3IT Management har idag ramavtal inom avtalsområdena ”Konsulttjänster -Infrastruktur” samt ”Konsulttjänster - Ledning och Styrning”. Det nya engagemanget avser infrastrukturkompetens inom Projekt- och Uppdragsledning för SLL IT och SLL IT:s kunder.

B3IT kommer att bemanna ett antal roller såsom t ex arkitekter, tekniker, projektledare och kvalitetssäkrare. Leveransen kommer att ske under perioden 1 feb 2016 till 31 januari 2017.

-  Vi är stolta över att kunna fördjupa relationen med en av våra största uppdragsgivare och får nu tillföra ytterligare kompetens inom en rad olika expertområden, säger Sven Uthorn, VD för B3IT Management AB.
 

Avtal förväntas bli tecknat så snart lagenlig överprövningsperiod passerat.

För mera information kontakta gärna Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

Kort om B3IT

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. 

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT har idag 310 medarbetare och omsättningen under 2014 uppgick till 311 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Besök oss gärna på www.b3it.se

Taggar:

Om oss

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 493 medarbetare per sista september 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia