Backahill omviktar aktieportföljen

Backahill AB, ett fastighets- och investmentbolag ägt av familjen Paulsson, har via dotterbolag sålt 5 625 000 B aktier i Platzer Fastigheter Holding AB (Platzer). Backahill har efter transaktionen fortfarande ett betydande aktieinnehav uppgående till 5 000 000 A aktier, utgörande 5,2 % av kapitalet och 18,1 % av rösterna. Backahill är fortfarande en av Platzers största aktieägare och är långsiktig i sitt ägande.

Försäljning av aktier i Platzer frigör kapital för omviktning av aktieportföljen. Backahill har via dotterbolag köpt 400 000 aktier i Fabege AB samtidigt som man engagerar sig i nya satsningar som t.ex. nybildade Brinova Fastigheter AB, som kommer att satsa på offentliga fastigheter och bostäder. Brinovas fastighetsbestånd är koncentrerat till södra delen av Sverige. Marknadsnotering är planerad till 2016.

Backahill är också med och bildar ett nytt fastighetsbolag med fokus på omsorgsfastigheter och bostäder koncentrerat till Stockholmsregionen.         

-       Försäljningen av aktier i Platzer är ett naturligt steg i ett entreprenörsdrivet företag för
att satsa på nya verksamheter, kommenterar Anders Nelson, VD Backahill AB,                                                                


För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anders Nelson, VD, tel. 0431-41 51 01                  

Magnus Swärdh, CFO, tel. 0431-41 51 02

Erik Paulsson, Ordförande, 08-508 906 01 

Prenumerera