Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Italien

Bactiguard har ingått partnerskap med Gada Italia Srl ("Gada"), en specialiserad och ledande distributör av medicintekniska produkter och integrerade sjukvårdstjänster.

"Gada-koncernen är en ledande leverantör av integrerade vårdlösningar till offentliga och privata sjukhus i Italien och vi är övertygade om att de har den kompetens och de resurser som krävs för att erbjuda avancerade infektionsförebyggande lösningar och stärka Bactiguards varumärke i Italien", säger Christian Kinch, VD.

"Vi har inte varit nöjda med försäljningsutvecklingen i Italien och har därför sedan en tid tillbaka letat efter en ny distributör. Att utvidga vår marknadstäckning tillsammans med en erfaren och väletablerad partner är en viktig milstolpe”, fortsätter Christian Kinch.

Sedan 2016 har Bactiguard ökat den europeiska närvaron avsevärt genom etablering i Österrike, Tyskland, Polen och Schweiz. Italien är ett av Europas största länder, med en befolkning på nära 61 miljoner och över 1 100 sjukhus, varav 370 med intensivvårdsenheter (ICU).

"Gada har ett starkt fokus på innovativ teknologi och är specialiserade inom vaskulära applikationer, där vi arbetar nära intensivvårdsenheterna. Vårdrelaterade infektioner är frekvent förkommande i Italien och det råder brist på vårdplatser. Inom intensivvården är infektionstalen ännu högre och patienterna mer exponerade, vilket ökar behovet av förebyggande åtgärder. Bactiguards innovativa, infektionsförebyggande lösning räddar liv, skyddar utsatta patienter och förkortar deras sjukhusvistelse. Vi är därför väldigt glada över det här nya partnerskapet, säger Davide Ciattoni, VD för Gada-koncernen.

Gada är en specialiserad och ledande distributör av medicintekniska produkter och integrerade tjänster till den offentliga och privata sjukvårdssektorn. Bolaget har utvecklats från en grupp framgångsrika regionala distributörer och är bland de fem största medicintekniska företagen i Italien med en omsättning på 70 miljoner euro.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, SVP Sales and New Business, Mobil: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se