Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Bactiguard och malaysiska Vigilenz Medical Devices (Vigilenz), tillverkare och leverantör av medicintekniska och kirurgiska produkter, har ingått ett licensavtal för Bactiguard belagda ortopediska implantat, som omfattar den sydostasiatiska Asean-regionen.

Bactiguards målsättning är att expandera licensaffären till nya terapiområden och Vigilenz ambition är att stärka sitt befintliga utbud genom att förädla produkterna med infektionsförebyggande egenskaper. Därför har bolagen tecknat ett licensavtal för ortopediska trauma-implantat, belagda med Bactiguards ytskikt. Avtalet omfattar samtliga marknader inom den sydostasiatiska Asean-regionen (Malaysia, Indonesien, Thailand, Filippinerna, Singapore, Brunei, Vietnam, Myanmar, Kambodja och Laos).

"Vi ser mycket fram emot samarbetet med Vigilenz, som expanderar vår licensaffär till ortopediska produkter, som permament implanteras i patientens kropp. Det här nya tillämpningsområdet kommer att dra nytta av både de infektionshämmande och vävnadsvänliga egenskaper som kännetecknar Bactiguards ytskikt", säger Christian Kinch, VD Bactiguard.

"Genom att belägga våra ortopediska implantat med Bactiguards ytskikt, kan vi förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och minska lidandet för patienter som ofta är traumatiserade av olyckor. Jag ser även andra potentiella användningsområden, som skulle ha stor nytta av Bactiguards ytskikt", säger S. Choudhury, VD Vigilenz.

Bactiguard kommer inledningsvis att ansvara för tillverkningen. Vigilenz kommer att ansvara för att CE-märkningsprocessen och för att genomföra kliniska studier. Så snart försäljningen av implantaten med Bactiguards ytskikt har påbörjats, kommer Bactiguard erhålla royalty-ersättning..

För ett antal år sedan inledde Bactiguard ett strategiskt partnerskap och licensavtal med CR Bard, Inc. (Bard) i USA. Sedan dess har mer än 140 miljoner Foley-katetrar med Bactiguards ytskikt sålts över hela världen. Bactiguards strategi är att expandera licensaffären genom att teckna nya avtal vid sidan av det mycket framgångsrika avtalet med Bard.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 11 november 2015, kl. 08.20.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, Director of Sales & New business, mobile: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se