Bactiguard går in på nytt terapiområde genom licensavtal

Bactiguard och malaysiska Vigilenz Medical Devices (Vigilenz), tillverkare och leverantör av medicintekniska och kirurgiska produkter, har ingått ett licensavtal för Bactiguard belagda ortopediska implantat, som omfattar den sydostasiatiska Asean-regionen.

Bactiguards målsättning är att expandera licensaffären till nya terapiområden och Vigilenz ambition är att stärka sitt befintliga utbud genom att förädla produkterna med infektionsförebyggande egenskaper. Därför har bolagen tecknat ett licensavtal för ortopediska trauma-implantat, belagda med Bactiguards ytskikt. Avtalet omfattar samtliga marknader inom den sydostasiatiska Asean-regionen (Malaysia, Indonesien, Thailand, Filippinerna, Singapore, Brunei, Vietnam, Myanmar, Kambodja och Laos).

"Vi ser mycket fram emot samarbetet med Vigilenz, som expanderar vår licensaffär till ortopediska produkter, som permament implanteras i patientens kropp. Det här nya tillämpningsområdet kommer att dra nytta av både de infektionshämmande och vävnadsvänliga egenskaper som kännetecknar Bactiguards ytskikt", säger Christian Kinch, VD Bactiguard.

"Genom att belägga våra ortopediska implantat med Bactiguards ytskikt, kan vi förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och minska lidandet för patienter som ofta är traumatiserade av olyckor. Jag ser även andra potentiella användningsområden, som skulle ha stor nytta av Bactiguards ytskikt", säger S. Choudhury, VD Vigilenz.

Bactiguard kommer inledningsvis att ansvara för tillverkningen. Vigilenz kommer att ansvara för att CE-märkningsprocessen och för att genomföra kliniska studier. Så snart försäljningen av implantaten med Bactiguards ytskikt har påbörjats, kommer Bactiguard erhålla royalty-ersättning..

För ett antal år sedan inledde Bactiguard ett strategiskt partnerskap och licensavtal med CR Bard, Inc. (Bard) i USA. Sedan dess har mer än 140 miljoner Foley-katetrar med Bactiguards ytskikt sålts över hela världen. Bactiguards strategi är att expandera licensaffären genom att teckna nya avtal vid sidan av det mycket framgångsrika avtalet med Bard.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 11 november 2015, kl. 08.20.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, Director of Sales & New business, mobile: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se