Bactiguard instiftar UTF stipendium

Bactiguard instiftar ett stipendium i samarbete med nordiska Uroterapeutiska föreningen (UTF). Stipendiet ska inspirera till forskning som bidrar till förbättrad vård och till minskning av vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter i urinvägarna.

-  Vi är glada över Bactiguards initiativ till att inrätta ett stipendium för att sprida kunskap om vårdrelaterade infektioner och behandling med katetrar, som ofta utgör en stor del av uroterapeutens dagliga arbete. Att få ta del av ny forskning, nya material och utveckla nya rutiner är oerhört viktigt för att höja patientsäkerheten, säger Eva Westling, ordförande UTF.

Stipendiet kommer att delas ut årligen för bästa poster eller abstrakt och belönas med 10 000 kronor. Det första stipendiet kommer att delas ut under den årliga UTF konferensen i Uppsala, den 18 – 20 maj 2016. Stipendiaten kommer då även att presentera sitt arbete.

-  Sjukvården har kommit en god bit på vägen med att förstå hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas men fortfarande finns det en hel del kvar att göra. Vår förhoppning är att samarbetet med UTF och det här stipendiet ska inspirera till arbete som leder till större insikter om hur vården och patientsäkerheten kan förbättras ytterligare, säger Nina Nilsson, marknadschef på Bactiguard.

Arbetet bör vara på ett eller flera av följande teman:

  • Prevention av vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter i urinvägarna
  • Kateterrelaterade urinvägsinfektioner
  • Kvarliggande urinvägskatetrar, dess förekomst och hantering


Fakta Bactiguard Stipendium UTF

  • Stipendiat utses av en vetenskaplig jury från UTF och Bactiguard.
  • Urvalet görs baserat på inkomna abstrakt till UTF
  • Stipendiet delas ut vid den årliga UTF kongressen
  • Ansökan ska vara UTF tillhanda senast 31 mars 2016

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susann Remnert, Kommunikationsansvarig, mobil: 46 70 919 53 42

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Om UTF
UTF bildades 1987 av de uroterapeuter som gick världens första universitetsutbildning i uroterapi vid Göteborgs universitet. UTF är en nordisk förening som vill ge information och undervisning för att normalisera, underlätta eller bota problem med blåsans och tarmens funktion. UTF bedriver fortbildning och främjar forskning och utveckling inom ämnesområdet uroterapi. I dagsläget har ca 500 sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster eller läkare i Norden utbildat sig till uroterapeut, varav 250 st är medlemmar i UTF. Läs mer om UTF på http://www.utfnordic.org/

Taggar:

UTF

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se

Prenumerera