Bactiguard rekryterar global försäljningschef

Jonas Östregård med mångårig erfarenhet av försäljning från olika befattningar inom AstraZeneca har rekryteras till en ny roll som global försäljningschef (Vice President Sales) i Bactiguard. Han tillträder i augusti 2018 och kommer att rapportera till VD.

”Jonas Östregård har omfattande internationell säljerfarenhet från Europa och Asien. Han har tillbringat större delen av sin karriär i den krävande läkemedelsindustrin, både som linjechef och projektledare i AstraZenecas mångkulturella miljö, där han levererat konkreta resultat. Kombinationen av ett starkt kommersiellt driv, strategisk höjd, tydliga ledaregenskaper och en pragmatisk ledarstil gör honom mycket väl lämpad att leda Bactiguards försäljningsorganisation till nästa nivå. Därför är jag väldigt glad över att kunna välkomna Jonas till oss”, säger Christian Kinch, VD.

Jonas Östregård är 43 år och har haft ett flertal seniora befattningar inom Astra Zenecas kommersiella organisation där han började sin karriär som läkemedelskonsulent 2002. Innan han anställdes i AstraZeneca drev Jonas Östregård egen konsultverksamhet inom ledarskap och kommunikation. Han har en Master i ekonomi från Stockholm School of Business vid Stockholms universitet.

Jonas Östregård tillträder sin befattning i augusti och kommer att leda Bactiguards säljorganisation, som består av regionchefer, egna säljare och fristående distributörer. Han rapporterar till VD och ansvarar för att utveckla globala säljstrategier och processer.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar