Bactiguard utser ny distributör för Mexiko

Bactiguard tecknar distributörsavtal för Mexiko med Degasa, ett väletablerat, familjeägt företag på Latinamerikas näst största marknad.

“Degasa är en stark distributör på den attraktiva mexikanska marknaden och de har både de resurser och den kompetens som krävs för en framgångsrik marknadsintroduktion”, säger Christian Kinch, VD på Bactiguard.

Med 120 miljoner invånare är Mexiko Latinamerikas näst största marknad efter Brasilien. Degasa är ett familjeägt företag, väletablerade inom hälsosektorn sedan drygt 50 år tillbaka med inte mindre än 10 lokala försäljningskontor, som täcker merparten av landets regioner. Företaget representerar flera välkända internationella företag och bearbetar alla typer av kunder och försäljningskanaler, inklusive privat och offentligt finansierade sjukhus, hemsjukvård och apotek.

Bactiguard hade tidigare ett avtal med det argentinska företaget Promedon för distribution i ett flertal latinamerikanska länder. Samarbetet avslutades under 2017 och Bactiguard tecknade ett nytt avtal för Brasilien med den inhemska distributören Biodina. Det nya avtalet med Degasa för Mexiko är i linje med Bactiguards planer på att expandera på ett fåtal, betydande marknader i regionen.

Nu påbörjas det administrativa arbetet med att registrera Degasa som Bactiguards distributör hos de mexikanska myndigheterna, innan försäljningen kan starta. Denna process beräknas ta ett par månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, +46 702 14 87 49

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se