Första ordern från Kina

Efter det kinesiska beslutet om produktgodkännande för Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, som nyligen offentliggjordes, har företaget mottagit en första order om 100 000 katetrar. 

I januari 2016 öppnades dörrarna till Kina, en av världens största och snabbast växande marknader, i och med godkännandet av företagets infektionshämmande urinvägskateter. Den första ordern omfattar totalt 100 000 katetrar (BIP Foleys). En mindre del av ordern kommer att levereras redan detta kvartal och merparten under andra kvartalet 2016.

Det här är jättestort för oss och vi har höga förväntningar på Kina, som har stora utmaningar när det gäller infektionsprevention och antibiotikakonsumtion”, säger Cecilia Edström, som är ansvarig för försäljningen på Bactiguard. 

Bactiguards kinesiska partner Jian An Pharmaceuticals (Jian An) förbereder nu försäljningsstarten i landet. Jian An har cirka 2 000 säljare och täcker 5 000 sjukhus över hela Kina.

Ordervärdet på drygt 3 MSEK genererar inga försäljningsintäkter för Bactiguard i och med att leveransen ropas av mot det marknadsbidrag som avtalades mellan Bactiguard och Jian An redan 2011.

Sjukvårdsrelaterade infektioner är ett globalt problem och idag den tredje största dödsorsaken i västvärlden. I Kina är problemet starkt växande och en stor utmaning. Kinesiska företrädare har uttalat en strategi för att minska antibiotikaanvändningen, vilket innebär att det krävs omfattande insatser för att förebygga infektioner. Bactiguards infektionshämmande lösning blir därför en naturlig del i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-21, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 46 708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se


Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia