Studie visar att ytskikt även kan motverka trombos

En laboratoriestudie, publicerad i Journal of Biomedical Material, gjord av forskare på Karolinska Institutet och på Bactiguard, visar att Bactiguards ytskikt kan minska risken att drabbas av trombos.

En tidigare klinisk studie visar att Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar minskar antalet blodinfektioner med 50 procent. I den här studien observerade man att ytskiktet, som applicerats på kateterns yta, även kan bidra till att motverka trombosbildning.

Samarbetet mellan akademin, sjukvården och näringslivet bidrar till ökade möjligheter för forskningen inom biomaterial och blodkompatibilitet. I detta fall har det också bidragit till produktutveckling, vilket är viktigt i kampen mot vårdrelaterade infektioner”, säger Håkan Wallén på Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus vid Karolinska Institutet.

Studien syftar till att utveckla och optimera Bactiguards ytskikt för applicering på centrala venkatetrar och har genomförts i samarbete med Kliniskt Forskningscentrum Norr vid Karolinska Institutet.

Vi är överraskade över att vi efter flera laboratorietester av Bactiguards centrala venkatetrar sett att ytskiktet, förutom att det har en infektionshämmande effekt, även kan bidra till att motverka trombos, d.v.s. blodpropp, som är ett mycket allvarligt tillstånd och kan leda till att patienten drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke”, säger Javier Sanchez, forskare på Bactiguard.

Vårdrelaterade infektioner är ett omfattande globalt problem som årligen drabbar omkring 6 miljoner människor, enbart i USA och EU. Omkring 60 procent av dessa infektioner beror på bakterietillväxt på medicintekniska produkter som katetrar. En kateterrelaterad infektion i blodvägarna är ett av de allvarligaste och livshotande infektioner.

Resultatet av laboratoriestudien har nu publicerats i Journal of Biomedical Material, Part B: Applied materials, som är en tvärvetenskaplig tidsskrift som riktar sig specialister inom biomaterial, som designar, utvecklar, producerar och tillämpar biomaterial och medicintekniska produkter.

Läs hela studien (enbart på engelska) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.b.33403/abstract

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susann Remnert, Kommunikationsansvarig, mobil: 46 70 919 53 42

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se