Ovanligt med sammanbrott på Baggiums institutioner

Ovanligt med sammanbrott på Baggiums institutioner Årets BQS resultat har återigen visat att Baggiums institutioner ligger på en jämförelsevis mycket låg andel sammanbrott. Nivån för de flesta andra HVB-hem ligger på 30-40%. SiS institutioner varav många är låsta låg enligt CUS (Centrum för utvärdering av socialt arbete) senaste mätning på knappt 20%. Baggiums institutioner ligger på 10%. Av dessa sammanbrott har 90% skett på vår akut/mottagningsenhet där man kan förvänta sig en högre sammanbrottsprocent än på en behandlingsavdelning. För tredje året har Baggium genomfört mätningarna i det egna kvalitetssäkringssystemet BQS (Baggium Quality System). BQS ger en bild av hur Baggiums institutioner har fungerat under en viss tidsperiod. Vi saknar idag ett gemensamt kvalitetssäkringsystem som är gemensamt för alla HVB-hem. Det är vår förhoppning att Socialstyrelsen i likhet med Skolverket tar fram riktlinjer för ett sådant system. Under tiden har vi valt att genomlysa verksamheten med hjälp av BQS. Sedan några år tillbaka har Baggium en Delphigrupp med professionella inom socialt arbete som bedömer resultaten av BQS-mätningarna. Denna grupp har gått igenom materialet och konstaterar att verksamheten visar upp en stabilitet och ett behandlingsklimat som bildar en god grund för ett framgångsrikt behandlingsarbete. Man noterar särskilt den mycket låga sammanbrottsprocenten och frågar sig varför just Baggium lyckats så bra med att skapa en vårdmiljö som håller hela vårdtiden. I analysen lägger man tyngdpunkten på den låga personalomsättning man visar upp. Vidare kan man anta att personalgruppens mångfald gör det lätt för de unga att hitta identifikationsobjekt bland vuxna. Man konstaterar också att det förefaller finnas en enighet bland personal om hur man skall arbeta och att alla drar åt samma håll. När det gäller svaren från personal och kunder framgår det att man är nöjda men att det finns områden vi behöver bli bättre på. T ex behöver vi utveckla våra individuella planer för personals kompetensutveckling. Delphigruppen diskuterar också den nya forskning som kommit angående behandlingsmetoder på HVB-hem. Baggium kommer att renodla den nuvarande behandlingsmodellen efter dessa nya rön och fortsätta på den kognitiva vägen för att utveckla ett redan framgångsrikt arbetssätt. Jonny Nordqvist VD Baggium AB För ytterligare info kontakta Jonny Nordqvist 031-795 38 72 Mob 070-5553729 jonny.nordqvist@baggium.se www.baggium.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Baggium AB har idag tre dotterbolag; Baggium Utbildning AB, Baggium Vård & Behandling AB samt Baggium Byggsoft AB. Baggium AB omsätter idag runt 420 miljoner kroner och har drygt 600 anställda. Huvudkontoret finns i Kållered, Göteborg. Våra olika enheter finns runt om i Sverige.

Dokument & länkar