Bahnhof: Enormt stark försäljning under första kvartalet

Efter att ha lanserat en rad nya tjänster under 2011 är nu den mest intensiva utvecklingsfasen slutförd.
Nu läggs allt fokus på försäljning och marknadsföring för 2012.

Resultatet för 2011 nådde inte upp till bolagets prognoser. Kostnaderna för att driftsätta nya tjänster blev för stora.

Under första kvartalet i år har Bahnhof dels avslutat den mest intensiva utvecklingsfasen av bland annat telefonisatsningen, dels genomfört ett program för att öka intäkterna dramatiskt.

– Vi har satsat stora resurser på att öka vår konkurrensförmåga under 2011, med satsningar på mobiltelefoni, tv och nätutbyggnad. Det ledde till ett försämrat resultat under året, men har samtidigt gett oss värdefull kunskap om vad som fungerar och vad som inte gör det. Nu vet vi var vi ska lägga krutet, säger Klas Westholm, vd för Bahnhof.

Flera av bolagets nya tjänster är nu färdigutvecklade och klara att lansera på bred front.

– Den intensiva utvecklingsfasen är över. Därmed minskar också de löpande kostnaderna på det området, säger Klas Westholm.

Ett omstruktureringsprogram under vintern har minskat kostnaderna med 1,6 MSEK per månad, ett program som börjar slå igenom på allvar i resultatet från och med efter sommaren. Det programmet avslutades under början av veckan.

– Vi har haft en enormt stark försäljning under årets första kvartal, och efter omstruktureringen har vi i ett slag skapat utrymme för marginalökningar på motsvarande 19 MSEK på årsbasis från och med andra kvartalet i år, i enlighet med vår prognos, säger Klas Westholm.

Efterfrågan på Bahnhofs basutbud, hosting- och co-locationtjänster, är fortsatt extremt stark.

– Vi har i dag helt fullt i våra anläggningar i centrala Stockholm, inklusive Pionen. Vi har redan börjat få beställningar på serverutrymmen i det datacenter på Tunnelgatan som nu är under konstruktion. Det visar att vi har ett starkt varumärke, säger Klas Westholm.
 

Presskontakt: Klas Westholm, vd, tel: 076-111 01 70, e-post: klas.westholm@bahnhof.net
 

Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Göteborg, Ponta Delgada och Kiev.

Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet Service Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location. Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof riktar sig till företag samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i Norden – ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande.

Bahnhof ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, Frankfurt, London och Paris.

Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera