Bahnhofs bokslutskommuniké 2017

Rekordåret 2017:
- 118 miljoner i vinst
- 1 miljard i omsättning

13:e februari vann Bahnhof kategorin Årets nätoperatör på Telekomgalan

Vinsten är välförtjänt och visar att hur viktigt det är fokusera på stabil och framtidssäkrad infrastruktur. Under 2017 uppgraderade vi vårt stomnät Northern Light® till att bli ännu kraftfullare för att kunna transportera data med rekordhastigheter.

År 2017 i korthet

Bahnhof redovisar en rekordomsättning på precis över en miljard kronor för år 2017. Rörelseresultatet blev 118 miljoner kronor, vilket även det är ett nytt rekord, och dessutom 8 miljoner kronor bättre än prognosen. Styrelsen föreslår att årsstämman den 15 maj 2018 beslutar om en höjd utdelning, till 50 öre per aktie (motsvarande 54 miljoner kronor). 

 År 2017 etablerar sig Bahnhof på allvar som en av de stora svenska nätoperatörerna. Det handlar både om att vi driftsatt Northern Light®, som utgör stommen i vår fiberinfrastruktur och att vi förändrar den tekniska modellen för de tjänster som levereras.

Bahnhof river i symbolisk mening murarna i datahallarna, och lanserar en ny typ av företagstjänster ”på kran”

Under namnet Big City™ gifter vi ihop datacenter, molntjänster och extremt snabba accessförbindelser. Detta sker i slutet av 2017 men kommer få full effekt först under 2018 då vi också räknar med att kunna lansera en arsenal av nya tjänster.

Det här är möjligt genom ny teknik med högre bandbredder än tidigare. I basutförandet, och där vi själva tänder fibern, utgår vi från att de som vill ha våra tjänster (både företag och privatpersoner) ska kunna få minst 10 Gbit/s i hastighet. Företag kan välja 100 Gbit/s eller mer.

Under 2017 växer affärsområdet med IT-drifttjänster

Bahnhof är nu ett naturligt val även för storföretag där vår styrka är att vi kommer just från nätsidan. Det är en spetskompetens som de klassiska konsultjättarna inte kan erbjuda vilket gör Bahnhof till en extra intressant partner för många nya storkunder. I detta bokslutssammanhang vill vi gärna nämna några av våra storkunder som lockats av vår nätexpertis – som till exempel byggkoncernen NCC, den globala dataspelsjätten Ubisoft och mediaföretaget Bonnier.

På privatsidan växte Bahnhof under det fjärde kvartalet 2017 med 10 181 nya bredbandskunder, och för helåret med 36 209 kunder. Totalt har Bahnhof den sista december 282 534 privatkunder i öppna nät.

Den finansiella situationen är mycket god. Den sista december 2017 är likvida medel i Bahnhof 233,5 Mkr. Kassaflödet för helåret är positivt och kassan förstärks med 89,5 Mkr (-15,6 Mkr år 2016). Det här sker samtidigt som Bahnhof genomfört tekniska investeringar på 62 Mkr och delat ut närmare 35 Mkr till aktieägarna.

Omsättningen uppgick till: 1 000 Mkr (828,3 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 150,1 Mkr (121,6 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 117,8 Mkr (97,4 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 86,4 Mkr (71,1 Mkr)

Resultatet per aktie uppgick till: 1,09 kr (8,98 kr)

Föreslagen utdelning: 50 öre per aktie (32,5 öre)

Nettomarginal: 11,7% (11,7%)

Siffror inom parentes avser helåret 2016. Siffror avseende aktier är kompenserade för den split 1:10 som gjordes i Q4.

Prognos år 2018

Bahnhofs prognos för helåret 2018 är ett rörelseresultat (EBIT) på 145 miljoner kronor med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Prognosen kommer stämmas av under året. Vår bedömning är att den lämnar utrymme för att på ett positivt sätt överträffa förväntningarna. Tillväxten kommer vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge ytterligare positiva effekter.


Vision

Inom några år ska Bahnhof vara en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är inte tomma ord för oss. Vi står upp för våra kunder och tar ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra och ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär. Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.


Privatmarknad

Bahnhof växer under år 2017 organiskt med 36 209 privatkunder netto. Bahnhofs kundbas i öppna stadsnät är därmed totalt 282 534 hushåll (246 324 år 2016). Det fjärde kvartalet år 2017 växer Bahnhof med 10 181 kunder netto.

Hela Bahnhofs nät är nu skräddarsytt för att klara hushållens förändrade mediavanor. Traditionell tablå-tv är snabbt på väg att försvinna. Det här är en teknisk utveckling som vi välkomnar, och med alla medel understödjer.

För den som vill går det nu dessutom att titta på traditionell tablå-tv (som t.ex. SVT och TV4) via strömmade bredbandstjänster – i realtid helt utan box. Det nya nätet Northern Light® är dimensionerat för gigabitkapacitet till privathushåll. Vi tar nu nästa steg. Alla tester är genomförda och nätet förberett sedan många månader.

Från och med februari 2018 börjar vi rulla ut 10 Gbits/s tjänster i stor skala till villor och bostadsrätter.


Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 495,2 Mkr av Bahnhofs omsättning under helåret 2017 (jämfört med 426,0 Mkr samma period år 2016). Företagsaffären fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster, samt de drift- och molntjänster som utgår från någon av våra centrala datahallar.

Några nya kunder under det fjärde kvartalet 2017 är:

 Ubisoft (den franska verksamheten)

Massive Entertainment

Bonnier

Södertälje kommun

Uppsala kommun

Östersundshem

NCC

Medborgarskolan

Avantor, ett globalt biotechföretag

Bahnhof CDN Cloud – Content Delivery Network

Vi ser nätet som en förlängning av våra datahalls- och molntjänster. Vår spetskompetens som stor nätoperatör ger även kunder i datahallarna fördelar. Bahnhofs CDN-tjänst är ett utmärkt exempel som tydligt visar fördelarna av att gifta ihop både nät och IT-drift.

Det här är i grund och botten en enkel idé, men trots det har ingen annan genomfört den i lika stor skala i Sverige. Vi har flyttat ut innehållet på servrarna närmare kunderna och flyttat strömmad media och bilder närmare besökarna istället för att distribuera allt från en enstaka punkt.

Exakt samma innehåll speglas och distribueras från många olika servrar samtidigt. Dessa befinner sig utspridda över landet i våra datahallar och andra teknikstationer. Vi har helt enkelt byggt ett antal minisajter som nu kan fördela trafik mer jämnt.

En förutsättning för det ska fungera är vårt ultrasnabba fibernät Northern Light® som knyter ihop våra tjänster. Vi har dessutom sträckt ut detta med internationella förgreningar så att Bahnhof kan ge en heltäckande CDN-lösning med global räckvidd.

Vem vill köpa en ”Content Delivery Network”-tjänst? Är det verkligen något man behöver?

Det är uppenbart att det är en högintressant tjänst för alla mediaföretag som distribuerar stora mängder innehåll över nätet. Det blir betydligt billigare, effektivare och driftsäkrare att nå ut med innehåll.

Det här är minst lika viktigt för företag som bedriver e-handel – bara en liten prestandaförsämring kan kosta miljontals kronor i uteblivna intäkter för en handelskedja. Man kan lätt föreställa sig vad en slö eller onåbar server i avsaknad av CDN betyder i tappade intäkter under ”Black Friday” eller julhandeln.

Allt detta slipper man med Bahnhof CDN Cloud eftersom trafiken sprids ut jämnt och flaskhalsar kraftigt motverkas. Belastningen på centrala servrar minskar dokumenterat med minst 50 procent. Dessutom får användare och kunder närmare till innehållet – sidor visas blixtsnabbt och man riskerar inte att kunder lämnar sajten för att det går slött.

En annan fördel är att våra kunder kan köpa Bahnhofs CDN Cloud ”på kran”. Det innebär att de inte behöver bygga en jättelik serverpark eller en dyr centraliserad molnlösning själva för att hantera ett fåtal trafiktoppar. Bahnhofs CDN Cloud ingår förstås i Big CityTM-familjen med tjänster som knyter ihop datahallar och nät.

Webhallen är en av våra kunder som valt Bahnhofs CDN Cloud.


Elementica

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica – ett klimatpositivt datacenter

Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder). Mer information finns på www.elementica.se.

Aktuell status, februari 2018

Bygglovsansökan är fortfarande under beredning. När och om byggstart kan ske avgörs under första halvåret 2018. Det är en utdragen och ganska byråkratisk process, som vi inte kunnat förutse i detalj. Huvuddelen av kapitalet är outnyttjat, och det finns manöverutrymme att positivt överraska på fler områden. Genom att bolaget redan har ett stort antal ägare är det också möjligt att göra en separat listning av Elementica. Detta kommer att göras när förutsättningarna är rätt.


VD har ordet

Koaxialkabel.

Sug på ordet. Det doftar 1900-tal. Illaluktande bränd plast och en metallisk smak av ärgad koppar. Jag läser i tidningen att en större konkurrent till Bahnhof just nu jobbar med ett slags återupplivningsförsök.

Det handlar om att pressa ut de sista blodsdropparna ur den åderförkalkade infrastruktur som för ungefär tjugofem år sedan kallades kabel-tv. Försöket går ut på att skrämma upp koaxen till en hastighet av en gigabit. Det kan liknas vid att hälla bensin i pannan till ett ånglok, och sen marknadsföra det som ett maglevtåg*.

*Maglevtåg: Ordet kommer från engelskans ”magnetic levitation”, där magnetiska krafter används för att bära upp och föra tåget framåt. Dessa moderna tåg finns i Japan, Kina och Tyskland.

Här ligger såklart ekonomiska motiv bakom. Det är inget fel i det. En sund konkurrens, utvecklande av nya fantastiska tjänster, är det som driver oss framåt. Jag är bara road över tajmingen! Det här koax-kramandet sker samtidigt som framtiden är här. Den är helt transparent och den bygger på ljusets hastighet genom glastrådar. Från första kvartalet 2018 börjar Bahnhof rulla ut minst tio gigabit till alla företagskunder, villor och bostadsrättsföreningar.

Vår nätdivision har metodiskt planerat, vänt och vridit på tekniken ur alla perspektiv, och jobbat med nästa steg i bredbandsrevolutionen.

Under första kvartalet rullar vi ut standardtjänsten 10 Gbit/s (10 000 Mbit/s). Det råkar vara exakt tio gånger snabbare än koax-kramarnas grejor. Lustigt nog dessutom till ett något billigare pris.

I vår bransch gillar man mätpunkter. Det finns rentav ett statligt bredbandsmål som ett stort antal pratglada människor kommit överens om på många möten. Målet är satt till att alla svenskar ska kunna få 100 Mbit/s senast år 2020. Det är på tok för defensivt. Megabit? Det låter som Jonas Birgerssons predikningar för 20 år sedan.

Vår standardtjänst är sedan några år Gigabit – där vi nu alltså ökar till 10 Gbit/s. Hur kan det komma sig att ett företag som Bahnhof är först i Sverige med att på bred front leverera 10 Gbit/s till privatpersoner i bostadsrätter och villor? Det hade aldrig hänt i ett telekomlandskap som varit begränsat till en, eller ett fåtal aktörer.

Det här beror på att vi kan driva egna innovationer och sätta ut egen teknisk utrustning på nya sätt i nätet. Det här kan vi göra där det finns tillgång till svartfiber på operatörsneutrala villkor. Låt oss kalla det ett fungerande ”vägnät”.

Bahnhofs styrka är att vi omprövar gamla sanningar, och att vi ifrågasätter gängse tekniska och affärsmässiga modeller. Där vi möter motstånd, där flyttar vi oss och ser saker ur andra perspektiv. Men ett kreativt klimat kan inte leva i ett vakuum. Vi måste ha tillgång till själva ”vägnätet” (svartfiber på grossistnivå).

Innovationer och utveckling bor nämligen inte i fibertrådarna, djupt nedgrävda i marken. Den finns i mjukvarustyrd helt ny nätdesign, och i den utrustning som sitter i ändarna på fibertrådarna. Och vem vet, snart kanske man inte ens behöver en traditionell operatör.

Att åka runt med grävskopor och bygga nya motorvägar skapar inte innovationer – lika lite som motorleden Norra Länken hittade på Tesla. Det krävs dessutom att vägnätet öppnas upp för olika typer av trafik. Den som säljer ut alla motorvägar till ett bensinbolag, kan vara säker på att elbilar förr eller senare förbjuds. Det borde vissa stadsnät tänkt på. Nu är det för sent.

Bokslutet 2017 och vägen framåt.

En miljard är förstås en viktig milstolpe. Bahnhof når precis över gränsen för det vi spikade i prognosen för ett år sedan. På rullande basis omsätter vi ju redan mer än en miljard. Vi gör dessutom ett fantastiskt bra rörelseresultat på 118 miljoner kronor, som även landar åtta miljoner kronor bättre än prognosen. Resultatet och balansräkningen är granskad och godkänd av bolagets revisorer KPMG.

Mot bakgrund av de fina siffrorna föreslår vi en rejält höjd utdelning som kommer att äga rum i slutet på maj (för de som är ägare av Bahnhof-aktien vid avstämningen den 18 maj). Samtidigt behåller vi en lagom krigskassa för att kunna driva en expansiv utrullning av våra 10–100 Gbit/s tjänster.

Under år 2017 har vi driftsatt det nya fibernätet Northern Light® som är stommen i vår infrastruktur. Vi har byggt ut datahallarna, och framför allt vidareutvecklat våra moln- och IT-drifttjänster.

Den strategiska planen är att gifta ihop vårt nät med vår övriga infrastruktur. Det är såklart en enorm fördel av att vara en stor rikstäckande nätoperatör, och samtidigt operera ett antal stora datacenters i citykärnorna. Nu har vi även lanserat ett antal minisajter som är en del i vår CDN-miljö (närmare beskriven på annan plats i rapporten).

När vi nu på ett dramatiskt sätt ökar hastighet och bandbredd till slutkunderna, då frigör vi samtidigt den fulla potentialen av internet. Allt man kan göra digitalt, det kan vi leverera på kran utan fördröjning.

Slutligen. Jag är en otålig person som brinner för allt som är disruptivt. Det vill säga allting som plötsligt totalt kullkastar gamla sanningar för teknik och affärsmodeller. Jag har på känn att 2018 är ett sådant år då det plötsligt bara händer. I höstas registrerade jag till exempel bara på kul Loranga som varumärke. Det händer just nu väldigt mycket intressant, särskilt på de områden som vävs ihop så fint av trådar av glas!

Stockholm, 2017-02-16

Jon Karlung, verkställande direktör


Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet är 2017 starkt positivt och på helåret förstärks kassan med totalt 89,5 Mkr (-15,6 Mkr). Den sista december 2017 är likvida medel i Bahnhof 233,5 Mkr (142,4 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för helåret till 10,7 Mkr (1,6 Mkr) och skulder till koncernföretag (K.N. Telecom AB) uppgår till 2,8 Mkr (9,4 Mkr). Investeringar i teknisk infrastruktur under helåret 61,6 Mkr (70,6 Mkr). Både under 2016 och år 2017 har stora investeringar genomförts i det nya fibernätet Northern Light®.

Den sista december 2017 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen totalt 59,0 Mkr varav 50,9 Mkr goodwill (motsvarande siffror för år 2016 var 67,0 Mkr, varav 57,8 Mkr goodwill). Under det fjärde kvartalet 2017 genomfördes en aktiesplit som utökade antalet befintliga aktier med förhållandet 10:1 för samtliga aktieslag. Syftet var att öka intresset och handeln med aktien ytterligare. Efter genomförd split finns totalt 107 565 130 Bahnhof aktier (varav 30 000 000 röststarka A-aktier).

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Elementica.

Tvister

Som redovisats i tidigare rapportering har det uppkommit en tvist mellan Bahnhofs portugisiska dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA och den portugisiska skattemyndigheten. Bahnhof har inte gjort någon reservering för skulder i bokslutskommunikén då styrelsen samt bolagets revisorer KPMG bedömer att det inte finns anledning till detta.

Utdelningspolicy

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget i december år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25 och 50% av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en höjd utdelning, till 50 öre per aktie (motsvarande knappt 54 miljoner kronor). Den som vill ta del av utdelningen måste vara ägare av Bahnhof-aktien den 18 maj.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Bahnhof har genomfört en omorganisation av koncernen där privatverksamheten har flyttats in i det svenska moderbolaget Bahnhof AB. Tidigare drevs detta i sin helhet (också operationellt under flera år) med bas i Portugal i bolaget Bahnhof Unipessoal LDA. Omorganisationen innebär kostnadsbesparingar, både genom förenklingar och operationella effektiviseringar. Förändringen påverkar inte i någon större utsträckning de prognoser vi avgett för helåret 2018.

För fullständig rapport, se PDF på Aktietorget eller Bahnhofs hemsida.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera