Delårsrapport 1, 2016

OFFENSIV!

Omsättning Q1: 193 Mkr
Vinst Q1: +23 Mkr

Vi uppgraderar våra reservgeneratorer

Den nya generationen är tystare, starkare, mer bränslesnåla och ännu mer driftsäkra. Eventuella strömavbrott drabbar därför inte Bahnhofs datahallar.

Kvartal 1 i sammandrag

Det första kvartalet präglas av en urstark tillväxt på nätsidan. Försäljningen överträffar förväntningarna och bidrar till den positiva utvecklingen. En bidragande faktor till framgångarna är Bahnhofs nya företagstjänst ”BIG”, som på kort tid har blivit en storsäljare.

I jämförelse med det rekordstarka fjärde kvartalet 2015 förbättras Bahnhofs omsättning med ytterligare 10 Mkr. Och i jämförelse med det första kvartalet år 2015 är förbättringen mer än femtio miljoner kronor.

På rullande basis har Bahnhof i stort sett nu uppnått prognosmålen för helåret 2016. Det skapar ett manöverutrymme för en aggressiv satsning på nästa generations våglängdsnät.

Den tekniska satsningen består i att vi växlar upp den gamla gigabitstandarden till ett framtidssäkert terabitnät. I en inledande fas tiodubblar vi kapaciteten i hela vårt stomnät under 2016, och i fas två kommer vi att hundradubbla kapaciteten jämfört med idag.

I ett slag kan Bahnhof därmed erbjuda mer kapacitet än de största telejättarna, till villkor som ligger kraftigt under marknadspriserna.

Att vår fiber dessutom landar centralt i stadskärnor runtom i Sverige är en viktig fördel. I och med satsningen kan Bahnhof flytta från telekombodarna i skogen och sälja fiber direkt till slutkunder på olika orter utan mellanhänder.

På privatsidan har vi under det första kvartalet satsat på att förstärka och förbättra vår kundservice. Bahnhof kan därmed hantera ett betydligt större kundintag än tidigare.

Under slutet av 2015, och under årets inledning, har det tidvis varit längre svarstider än normalt i kundtjänst. Men i början av det andra kvartalet är vi åter i fas med höga servicenivåer.

Under första kvartalet startar också försäljningen av produkten ”Bahnhof Villafiber” som vänder sig till villaägare som inte nöjer sig med lägre bandbredder, utan söker ett renodlat premiumalternativ. Att vi dessutom kan erbjuda kunderna ett lägre pris än Comhem och Telia gör inte saken sämre.

Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket god. Den sista mars är kassan drygt 173 miljoner kronor. De stora investeringar som görs i teknikplattformar och andra tillväxtfrämjande åtgärder, kommer under året att påverka kassaflödena. Men satsningarna ligger inom budget.

Avsikten är att radikalt stärka koncernens långsiktiga positionering på marknaden – med siktet inställt på en offensiv strategi under de kommande tio åren.

Omsättningen uppgick till: 192,6 Mkr (140,5 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 29,5 Mkr (23,1 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 23,2 Mkr (18,2 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 17,6 Mkr (14,2 Mkr)

Resultatet per aktie uppgick till: 2,14 kr (1,69 kr)

Siffror inom parentes avser kvartal 1, år 2015.

Prognos år 2016

Bahnhofs prognos för 2016 är ett rörelseresultat (EBIT) på 95 Mkr, med en omsättning på 800 Mkr
för helåret. Prognosen lämnar utrymme till att på ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna
under kommande kvartal ‒ men måste ändå ses som en balanserad kalkyl för helåret 2016.

Den något längre prognosen är att om två år omsätta en miljard kronor med en rörelsemarginal på 12 procent. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva effekter. Här finns även en möjlig hävstång i bolaget Elementica som ingår i Bahnhof-koncernen.

Vision

Inom tio år ska Bahnhof vara en av de största Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär. Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Företagsmarknad

Totalt svarar företagsaffären för 87,7 Mkr (68,2 Mkr, Q1 2015) av Bahnhofs omsättning under det
första kvartalet 2016. Omkring hälften av omsättningen härrör sig till tjänster i datahallar, och hälften till nätrelaterade tjänster.

Det första kvartalet präglas av tillväxt på nätsidan. Bahnhof genomför en försäljningsoffensiv där vi tar marknadsandelar. Det gäller särskilt dedikerade fiberförbindelser, och de företagstjänster Bahnhof levererar i öppna stadsnät.

Bahnhofs nya företagstjänst ”BIG” (i fas 1 tillgänglig i storstäderna) har på kort tid blivit en storsäljare. Det är en premiumtjänst, en helt dedikerad fiberanslutning på 1 Gbit/s, till ett konkurrenskraftigt pris.

I korthet innebär BIG att vi tiodubblar bredbandshastigheten för våra företagskunder, samt även inkluderar hela installationen av lokalt fastighetsnät i priset. Under kvartalet väljer 159 helt nya företag att ansluta sig till den nya tjänsten BIG – ”Bahnhof Internet Giga”.

Här är ett litet urval av nya kunder som valt Bahnhof för sina bredbandstjänster under det första kvartalet:

  • Volvo Construction Equipment
  • Örebrobostäder
  • Veidekke Entreprenad
  • Uppsala Universitet
  • Svenska Jägareförbundet

Bahnhof ökar dessutom försäljningen till de som redan är kunder hos oss. Ett par sådana exempel är butikskedjorna Webhallen och MediaMarkt, som i stort sett nu är helt uppkopplade via Bahnhofs IP-nät. Vi har även levererat telefoni- och växellösningen till Webhallens butiker.

Några kunder som utökar sina tjänster på nätsidan och i datahallarna är Industrifonden, InkClub, Adssets, Swarco, Avega Group och sist men inte minst SIS – Swedish Standards Institute.

Media- och finansbranschen väljer ofta våra centrala datahallar. Ett nytt exempel under kvartalet är programutvecklarbolaget Evolution Financial Software, som utvecklar mjukvara för finans- och kapitalmarknaden.

En ny mediakund i Bahnhofs datahallar är Sydkoreas ledande dagstidning ”The Kyunghyang Shinmun”. Varför valde ett sydkoreanskt bolag Bahnhof? Vi har ett grundmurat internationellt rykte som en hårdnackad försvarare av yttrandefrihet och integritet på nätet.

Privatmarknad

Antalet hushåll som har bredband i öppna stadsnät (i huvudsak fiber) från Bahnhof, växer organiskt under perioden med 6254 kunder netto till totalt 214 021 hushåll den sista mars.

Under slutet av 2015 hade Bahnhof en extrem kundtillväxt på privatsidan, vilket har ställt stora krav på organisationen. Vi har med anledning av detta förstärkt kundtjänst, och dessutom tidigarelagt uppgraderingen av nätet.

Bahnhof är nu åter i fas avseende servicegrad i kundtjänst, vilket uppnåtts genom implementering
av förbättrade tekniska stödsystem – samt utbildning och rekrytering av ny personal.

Privatmarknaden är i Sverige heterogen. Det finns ett stort antal parallella affärsmodeller och tekniklösningar. Den gemensamma nämnaren är att Bahnhof står för premiumkvalitet, och att vi lyckas göra det till priser som nästan alltid ligger under telejättarnas med likvärdiga tekniklösningar.

Detta har också varit utgångspunkten för vår nya satsning riktad till villaägare. Under det första kvartalet har vi lanserat produkten ”Bahnhof Villafiber” som i fas 1 erbjuds i utvalda områden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bahnhof rekryterar löpande på alla nivåer i koncernen, och den som vill jobba hos oss kan sända spontanansökan till jobb@bahnhof.net

Smarta växellösningar med fria samtal

Bahnhof lanserar nu en ny teknisk och affärsmässig paketering av våra telefonitjänster till företag.

Vi har helt fokuserat på att erbjuda en enkel och användarvänlig mobilväxel med fria samtal (utan kostnad). Prisvärt, smidigt och utan onödigt krångel. Tjänsten passar små och mellanstora företag som snabbt vill ha en flexibel lösning till ett lågt pris.

Fram till och med midsommar har vi kampanjpriser på telefonipaket. Bahnhof står för en heltäckande support, som ger en sömlös och smidig övergång till en framtidssäker mobilväxel för företag. Kombinationen av företagstelefoni och bredband är svårslagen.

Bahnhof — en global nätoperatör

Bahnhof är idag en av Sveriges stora telekomoperatörer. Samtidigt har vi ett globalt perspektiv för både nättjänster och våra datahallar. Vi har ett flertal storföretag som kunder, där Bahnhof står för att knyta ihop kontor och datahallar i flera olika länder genom vårt IP-nät.

Bahnhofs nättjänster är robusta. Genom att vi har ett av marknadens trafikintensivaste nät, står vi också rustade avseende DDoS attacker, överbelastningsattacker och andra yttre påverkanshot.

Erfarenheter från att ha varit tekniskt huvudansvariga för tjänster som till exempel WikiLeaks, har
gett oss unika kunskaper. Bahnhof har en hög profil i säkerhetsammanhang – och vi har en förankring
i tekniktunga kretsar, som gör oss mer motståndskraftiga.

För att kvalitetssäkra våra IP-tjänster har Bahnhof valt att anlita amerikanska ”Dynamic Network Services” som är ett oberoende mätinstitut. Man kan på sätt och vis kalla det för ett slags ”Bredbandskollen”, fast för internetoperatörer.

Världsranking nätoperatörer:

   85. Bahnhof (91)
137. Telecity – nät i datacenter (104)
239. Com Hem (183)
278. IP-Only (169)
1127. DGC (1195)
1407. AllTele (1397)
1485. Bredband2 (1482)

Källa: DYN.COM avseende global ranking av ett urval av nätoperatörer Bahnhof har vid mätningens genomförande den 25 april år 2016 plats 85 i världen. Siffror inom parantes avser mätvärden den 16 februari 2016, varvid förbättringar markeras i grönt och försämringar i rött.

Elementica

Bahnhofs dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (publ), arbetar för närvarande med att skapa ett kundunderlag för att realisera projektet. Målet är att uppföra ett datacenter i Stockholms innerstad, i Hjorthagen, i anslutning till det nyligen invigda värmeverket.

Med full kraft driver vi just nu försäljningsoperationen, som är inriktad mot den internationella marknaden. Intresset är stort från flera aktörer, och vi hoppas att vi inom kort kan redovisa mer handfasta resultat.

Affärsidén kan sammanfattas med följande: Elementica säljer tillbaka energin som används för drift av servrar till energibolaget. Nettoeffekten av detta blir inte bara till fördel för miljön, utan möjliggör också ett elpris i datahallen som ligger under andra alternativ på marknaden för jämförbara anläggningar. Tekniken är framtagen och testad i Bahnhofs övriga datahallar sedan flera år tillbaka.

Fortlöpande nyheter om projektet återfinns på bolagets hemsida www.elementica.se – där det även finns information för investerare jämte en sökbar aktiebok för de som vill kontrollera sitt innehav.

VD har ordet

Det är svårt att träffa ett rörligt mål på långt avstånd. Marknaden är föränderlig. Att sätta en prognos
är också ett slags viljeyttring. Men jag är bergfast övertygad om att Bahnhof nästa vår kommer att omsätta en miljard kronor, med bibehållen lönsamhet, på rullande årsbasis.

Utgångspunkten för målangivelsen är att vi nu befinner oss i en period av kraftig tillväxt. Det är stor efterfrågan på våra tjänster, och vi växer på alla områden, även om det främst är som nätoperatör vi tar marknadsandelar.

Samtidigt är siktet inställt bortom det närmaste året. Bahnhof satsar nu på en total uppgradering av våra teknikplattformar på nätsidan. Vi gör långsiktiga investeringar för att få ett offensivt slagläge. Syftet är att trasa sönder de största teleoperatörernas affärsmodeller.

Låt mig ge ett exempel. Idag är det möjligt att i våglängdsnätet köpa kapacitet på 10 Gbit/s mellan till exempel sträckan Stockholm och Köpenhamn. Bahnhof kan sälja detta i ett eget 40-kanalssystem som realiseras i den DWDM-utrustningen (här finns i dagsläget alltså ett tak på 40x10 Gbit/s, och därmed totalt 400 Gbit/s).

I vårt uppgraderade stomnät, med den nya generationens DWDM-muxar, kommer vi att kunna erbjuda 100x400 Gbit/s – det vill säga sammanlagt 40 000 Gbit/s (istället för dagens totala 400 Gbit/s). Eller annorlunda uttryckt är det nya nätet dimensionerat för ungefär 40 Terabit – eller för den delen fyrtio miljoner megabit. Och det går faktiskt att på sikt uppgradera nätet betydligt mer än så.

Detta är ryggraden i Bahnhofs finmaskiga fibernät som knyter ihop de flesta tätorter, och som i slutändan landar hos företag och enskilda hushåll i Sverige. Med början under det andra kvartalet 2016 tänder vi nu upp sträcka för sträcka i vårt nya terabitnät.

Just nu pågår en debatt om att bygga helt nya banor för höghastighetståg, som ska kunna köras i drygt 300 km/h på specialbyggda sträckor till det facila priset av 300 miljarder kronor. Det måste betecknas som en investering med lång tidshorisont, sannolikt i behov av ”kampanjrabatter”, för att använda en bokföringsteknisk innovation från en av våra mindre konkurrenter.

Jag gillar verkligen tåg, och det är förstås en industriell fjäder i hatten att driva en höghastighetsbana. Men framtidens infrastruktur finns inte i det analoga, framtiden är digital. Allt mer av vad som sker – det sker i den virtuella världen.

Just därför bygger Bahnhof Sveriges just nu snabbaste digitala höghastighetsbana som ger oss ett stort tekniskt försprång. Jämfört med idag kan vi köra hundra gånger mer trafik på samma sträckor. Det är som att köra ett höghastighetståg, inte i 300 km/h – utan i 30 000 km/h.

Men är detta inte fullständigt onödigt? Vem behöver så snabba och kraftfulla nättjänster? Är det inte bortkastade pengar? Framtidens affärsmodeller kräver mer kapacitet, mer strömmad media och fler tjänster som kan ge omedelbar behovstillfredsställelse. Det fysiska genomgår en snabb virtualisering som kommer att genomsyra samhället på alla nivåer.

Bahnhof är därför helt fokuserat på att ta nästa steg i utvecklingen, genom att hundrafalt skruva upp kapaciteten i vårt nät – till att börja med.

Vi ger blixtsnabb kommunikation till hushåll och företag. Vi står däremot inte för inlåsning av kunder i till exempel TV-paket. Det sistnämnda är en modell som hör 1900-talet till. Snart brister fördämningarna, programbolag och innehållsleverantörer kommer att vända sig direkt till hushållen – utan omvägar.

I en allt mer teknokratisk värld vill jag till sist lyfta fram mänskliga värden, även i synen på företagande och entreprenörskap. Jag citerar därför en av den svenska modernismens förgrundsgestalter, Karin Boye, som för nästan hundra år sedan skrev dikten ”I rörelse”:

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen, där man sover blott en gång, blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.

Bahnhof har nu satt sig i rörelse. Vår färdriktning är att inom tio år vara ett av de största Nordeuropeiska telekombolagen.

Stockholm den 4 maj 2016

Jon Karlung, vd

Bahnhof AB (publ)

Finansiell situation

Den sista mars 2016 är likvida medel i Bahnhof 173,2 Mkr. Kassaflödet är för det första kvartalet
plus 15,9 Mkr. Krediter uppgår vid årets slut till 1,8 Mkr till kreditinstitut, samt 14,4 Mkr till
koncernföretag (K.N. Telecom AB).

Den sista mars 2016 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhof koncernen 68,6 Mkr, varav
62,9 Mkr goodwill. I allt väsentligt härrör sig posterna till ett förvärv av en internetoperatör 2015. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, och vi gör kontinuerligt löpande avskrivningar.

Bahnhof har under det första kvartalet 2016 investerat totalt 8,8 Mkr. Investeringarna avser främst löpande satsningar på teknisk infrastruktur i datanät och datahallar. Investeringarna är genomförda med egna medel.

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm.

Bahnhof AB (publ) har två svenska dotter-bolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 351).

Alla bolag är helägda dotterbolag, utom Elementica AB som ägs till 72,73 procent av Bahnhof och till 27,27 procent av övriga ägare. Bahnhof innehar samtliga röststarka aktier i Elementica av typ A.

Övriga upplysningar

Bahnhof är inte kund hos något av de svenska eller utländska bolag som säljer PR, finansreklam och analyser. Bahnhof är noterat på Aktietorget och har för närvarande inga omedelbara planer på att byta marknadsplats. Jämförelsevärden finns i denna rapport, och bolagets ledning är tillgänglig för att vid behov svara på frågor.

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget i december år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25-50 procent av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Årets föreslagna utdelning är 3,25 kronor per aktie – det vill säga totalt 35 Mkr. Den som vill ta del av den utdelningen ska vara aktieägare i Bahnhof den 20 maj 2016, vilket är avstämningsdagen.

Insynspersoners aktieinnehav per 2016-03-31:

Jon Karlung och Andreas Norman: gemensamt 5 414 935 st (via K.N. Telecom)
Jon Karlung: privat 35 000 st
Eric Hasselqvist: 35 000 st
Lars Perers: 30 000 st
Anna Åhr: 8 000 st
Malin Svensson: 2 450 st
Henrik Kemkes: 2 000 st

De tio största aktieägarna 2016-03-31:

K.N. Telecom AB: 5 414 935
Öresund Investment AB: 539 619
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 510 993
Didner & Gerge Small and Microcap: 263 787
Handelsbanken Fonder AB: 215 000
Nordnet Pensionsförsäkring AB: 196 722
Jonas Bonde: 158 430
State Street Bank & Trust Com.: 150 000
Niclas Storåkers: 138 850
NTC Various Fiduciary Capacit: 85 827  

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar