Emissionen i Elementica blev mer än 100% övertecknad

Emissionen i Elementica har blivit mer än dubbelt övertecknad. Möjligheten till intresseanmälan stängdes vid midnatt natten till tisdagen och arbetet pågår nu med avstämningen. Aktieägare i Bahnhof har prioritet vid tilldelningen.

– Den kraftiga överteckningen ökar sannolikheten för att vi snart får se en handel med Elementica på börsen, säger VD Jon Karlung.

Det tog bara några dagar för emissionen på 22 MSEK att övertecknas. När anmälningarna nu räknas ihop är facit mer än 100% överteckning. Totalt har anmälningar för 45,8 MSEK har kommit in.

Syftet med emissionen är att skapa förutsättningar för uppförandet av en 21 MW serverhall i centrala Stockholm.

Samtidigt är marknadsföringen av Elementica i internationella sammanhang redan igång. En särskild delegation från Elementica besökte mässan DCD Converged i London 18-19 november. Mässan inriktar sig enbart på serverhallar och flera stora köpare av serverkraft fanns på plats. Resan skedde tillsammans med Business Sweden, som verkar för ökade investeringar i Sverige.

– Att bearbeta den internationella marknaden är avgörande för att nå framgång med Elementica, säger Jon Karlung.

Den stora skillnaden mellan Elementica och vanliga serverhallar är värmeåtervinningen. I stället för att vädra ut överskottsvärmen i den kalla ytterluften, kommer energin att säljas i form av fjärrvärme och användas till att värma upp tiotusentals stockholmares bostäder.


Besked via e-post

Inom några dagar får alla intressenter besked via e-post angående tilldelning.

Före emissionen ägde Bahnhof AB 80% av aktierna i Elementica och moderbolaget KN Telecom AB ägde 20%.

Eftersom emissionen är mer än 100% övertecknad kommer många inte att kunna få full tilldelning av aktier. Det betyder att antalet ägare blir fler, vilket samtidigt kan möjliggöra en snabbare introduktion på börsen.

– Med fler ägare blir det betydligt lättare att anordna handel med Elementica-aktien, säger Jon Karlung.

Besked om tilldelning och erbjudande om antal aktier kommer att meddelas via e-post senast 4 december 2015. Likviddagen (då betalningen förfaller) är sedan 9 december 2015. Mer information finns på elementica.se.

Presskontakt: Jon Karlung, vd
Tel: 076-111 01 60
e-post: jon.karlung@bahnhof.net

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Lissabon och Kiev.

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt co-location i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige.

Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris. Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar