Emissionen i serverhallen Elementica övertecknades direkt

På bara några dagar blev emissionen i serverhallen Elementica fulltecknad.

– Det är förstås glädjande att intresset är så stort, och det utgör ett kvitto på styrkan i projektet, säger Jon Karlung, VD.

Syftet med emissionen är att skapa förutsättningar för uppförandet av en 21 MW serverhall i centrala Stockholm.

Tidsperioden för teckning i Bahnhofs dotterbolag Elementica var satt till 4-30 november 2015. Redan i måndags (9/11) hade emissionen blivit fulltecknad.

– Men vi låter anmälningssidan förbli öppen. Alla kan anmäla sig, även om aktieägare i Bahnhof AB i första hand har företräde till Elementica-aktier. Vi vill också ha ett brett ägande med tanke på en kommande börsintroduktion längre fram, säger Jon Karlung.

Avstämningsdagen då man måste äga Bahnhof-aktier för att ha företrädesrätt i Elementica-emissionen är den 30/11.

Före emissionen äger Bahnhof AB 80% av aktierna i Elementica och moderbolaget KN Telecom AB äger 20%.


Vinnande värmeåtervinning

Den stora skillnaden mellan Elementica och vanliga serverhallar är värmeåtervinningen. I stället för att vädra ut överskottsvärmen i den kalla ytterluften, kommer energin att säljas i form av fjärrvärme och användas till att värma upp tiotusentals stockholmares bostäder.

– En fullt utbyggd och slutsåld anläggning har ett uppskattat marknadsvärde, lågt räknat, på drygt tre miljarder svenska kronor, säger Jon Karlung, VD.

Memorandum samt möjlighet till teckning av aktier i Elementica Data Center Construction AB finns på elementica.se under tidsperioden 4-30 november 2015.

FOTNOT: Besked om tilldelning av aktier kommer med e-post den 4/12. Det är inte möjligt att få besked om köplats eller tilldelning i förväg.


Presskontakt:
Jon Karlung, vd
Tel: 076-111 01 60
e-post: jon.karlung@bahnhof.net


Jon Jordås, kommunikationschef
Tel: 076-111 01 63
e-post: jon.jordas@bahnhof.net


Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Lissabon och Kiev.

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt co-location i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige.

Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris. Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

Taggar:

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar