Marknadsmeddelande 108/16 – Bahnhof AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 19 maj 2016

Förutsatt godkännande på årsstämman den 17 maj 2016 handlas aktierna exklusive rätt till utdelning den 19 maj 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 18 maj 2016. 

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 om 3,25 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 20 maj 2016.

Information om aktien:
Kortnamn: BAHN B
ISIN-kod: SE0002252296
Orderbok ID: 50980
Utdelning: 3,25 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: Den 19 maj 2016

Stockholm den 11 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.