Marknadsmeddelande 112/18 – Bahnhof AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 16 maj 2018

Förutsatt beslut på årsstämman den 15 maj 2018, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 16 maj 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 15 maj 2018.

Utdelningens storlek är 0,50 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 17 maj 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BAHN B
ISIN-kod: SE0010442418
Orderbok-ID: 410C
CFI: ESVUFR
FISN: BAHNHOF/SH B
Utdelning: 0,50 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 16 maj 2018

Stockholm den 7 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.