Ny serverhall värmer stockholmarna i vinter

Bahnhof bygger en ny serverhall mitt i Stockholm. Hettan från de många datorerna leds ut till fjärrvärmenätet i samarbete med Fortum Värme.

Vanligt surfande ger därmed upphov till varmvatten i stället för att vädras ut i atmosfären. Konceptet är unikt i världen.

Alla har märkt att man blir varm av att ha datorn i knät. När många datorer samlas på samma ställe behövs rejäl nedkylning för att inte utrustningen ska ta skada.

– Förut gjorde vi fel och släppte ut värmen i form av ånga, säger Bahnhofs vd Jon Karlung. Men genom vårt samarbete med Fortum Värme kommer värmen till nytta, ångan är borta.

”Över 1000 lägenheter”

I princip samtliga serverhallar i världen vädrar ut sin spillvärme utan att den kommer till nytta.

– Datahallars elförbrukning är att likna vid tung industri. Med vårt koncept Öppen Fjärrvärme finns stora möjligheter till energiåtervinning. I Stockholm har vi en unik möjlighet att ta vara på överskottsvärmen i vårt fjärrvärmenät, på så sätt kan datahallsägare omvandla en kostnad till en intäkt och det är bra för miljön, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

– Vi kommer att värma över 1000 lägenheter. Jämför med vad som pågår i Norrland, det är ju ett gigantiskt missförstånd. Att bygga serverhallar i kalla trakter är inte klimartsmart, utan det är slöseri med el, eftersom värmen bara vädras rakt ut i atmosfären, säger Bahnhofs vd Jon Karlung.

Många fördelar

För Bahnhof handlade etableringen mitt i stan även om ”ultra low latency”, att kapa tidsfördröjningen som orsakas av ljusets resväg i fiberkablarna. Här ligger Sveriges finanscentrum, vid Hötorget och Stureplan.

– Som jag brukar säga: mikrosekunder är pengar, säger Jon Karlung.

Bolaget har redan en serverhall, Thule, på samma adress. Den nya hallen öppnar vägg i vägg. Platserna i den gamla börjar nämligen ta slut. Den nya hallen får namnet Thule 2 och blir, liksom sin tvilling, en hubb för internettrafik för hela Skandinavien.

– Och klimatsmart på riktigt, säger Jon Karlung.

Bild: https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/wintersmoke.jpg

”Ingen mer rök. Bahnhofs datacenter före samarbetet med Fortum värme.”

Om Öppen Fjärrvärme

Öppen Fjärrvärme är ett koncept där Fortum Värme tillsammas med kunder tar vara på energi som annars skulle gå förlorad. Det kan vara överskottsvärme från en kylanläggning i en datahall eller i en livsmedelsbutik. Värmen köps till marknadspris och en teknisk lösning hos kunden gör att deras överskottsvärme förs ut på fjärrvärmenätet. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Det här gör att behovet att producera ny energi till andra kunder i nätet minskar. Potentialen i Stockholm är stor, så mycket som 1 TWh/år skulle kunna återvinnas från datahallar och livsmedelssektorn.

Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Göteborg, Ponta Delgada och Kiev.

Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet Service Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location. Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof riktar sig till företag samt privatkunder i stadsnät och i bostads-fastigheter i Norden ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande.

Bahnhof ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, Frankfurt, London och Paris.

Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.