Baker & McKenzie Advokatbyrå biträder Keolis i upphandling

15 november 2013 – Keolis Sverige AB, biträdda av Baker & McKenzie Advokatbyrå, behåller kontraktet av busstrafiken på Lidingö och i Stockholms city. Genom anbudsvinsten kommer Keolis att göra en satsning på en mer miljövänlig bussflotta och arbeta tillsammans med SL för att få fler och nöjdare resenärer. Avtalet är värt 12 miljarder och gäller i åtta år med möjlighet till fyra års förlängning.

− Från såväl marknad som från klienterna ser vi ett allt större behov att kunna hantera komplexa projekt som innefattar en mängd legala och kommersiella frågor, inte minst inom området transport och transportinfrastruktur. Med detta sagt är vi mycket glada över Keolis förtroende för oss, säger Sten Bauer, Managing Partner vid Baker & McKenzie i Stockholm.

Projektet innebär att Keolis har utformat en organisation och ett trafikuppdrag som kommer att bidra till utvecklingen av Stockholms innerstadstrafik. Vidare kommer Keolis att investera i 200 nya bussar under 2014/2015. Av dessa kommer 70 vara hybrider vilket minskar utsläppen och sänker ljudnivån. Det bidrar till en bättre miljö och minskar bullret vid hållplatser. Samtliga nya bussar har motorer som lever upp till de hårdare miljökraven (Euro 6) och hela bussflottan drivs på förnyelsebart bränsle.

Baker & McKenzie har biträtt Keolis i projektledning, riskhantering och genomförande av detta samhällsviktiga infrastrukturprojekt. Det legala teamet leddes av Stockholmskontorets EMI grupp, med Sylvia Lindén som ansvarig delägare biträdd av Sofia Gunnarsson. 
 

Om Keolis
Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Sundsvall, Östergötland och Närke. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 14 länder på tre kontinenter.(www.keolis.se)

För ytterligare information:
Sylvia Lindén, Advokat
Baker & McKenzie Stockholm
+46 8 566 177 11
sylvia.linden@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer inriktad på affärsjuridik och har 74 kontor i 46 länder. I Stockholm finns Baker & McKenzie sedan 1991. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens framstående företag och organisationer. (www.bakermckenzie.com)

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera

Dokument & länkar