Baker & McKenzie företräder Carnegie i försäljning och placering av aktier i Anoto

Anoto utvecklar och säljer digitala pennor och licensierar ut programvarulösningar till slutanvändare och partners. Bolagets vision är att överbrygga gapet mellan det traditionella skrivandet med penna och den datoriserade världen genom överföring av skrift och bilder till digitalt format.

I november 2015 ingick Anoto ett placeringsavtal med Carnegie Investment Bank för att finansiera förvärvet av Livescribe och förse Anoto med nödvändigt rörelsekapital för att kunna genomföra bolagets utökade affärsplan. Under placeringsavtalet har bolaget därefter genomfört nyemissioner om totalt cirka 190 miljoner kronor. Aktierna har placerats och sålts av Carnegie Investment Bank till institutionella och andra kvalificerade investerare i Sverige och utomlands.

Baker & McKenzie Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Carnegie Investment Bank i samband med placeringsavtalet och emissionerna. Från Baker & McKenzie i Stockholm ansvarade Joakim Falkner med assistans från Sofia Törnroth-Nyberg och Carl Svernlöv samt Ian Gulam. 

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker & McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker & McKenzie, 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie 
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker & McKenzie fler än 11 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker & McKenzie sedan 1991.

Baker & McKenzie KB is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera