Baker & McKenzie företräder Prime Living i samband med obligationslån

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Företaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas i Kina och som sedan transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Prime Living har den 29 september 2016 emitterat ett obligationslån om 400 000 000 SEK som löper på fyra år med en årlig rörlig STIBOR-ränta (3 månader) +4,5 procent och som förfaller till slutlig betalning den 29 september 2020. I anledning av obligationslånet har Prime Living upprättat ett prospekt och ansökt om, och fått godkänt att obligationslånet noteras på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med 28 oktober 2016 som första handelsdag.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Prime Living. Från Baker & McKenzie deltar delägarna Joakim Falkner och Sofia Törnroth-Nyberg med assistans från Henric Roth, Stefan Balazs, Johanna Flink och Albert Danielsson.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker & McKenzie, tfn 08-566 177 80,
joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker & McKenzie, tfn 070-318 9043,
jenny.bildsten@bakermckenzie.com 

Om Baker & McKenzie 
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker & McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker & McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem.
www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera