Baker & McKenzie företräder Serendipity-bolag i italienskt förvärv och notering

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag specialiserat på utveckling och produktion av komplex biogenerika. Xbrane Biopharma fokuserar på två specifika marknadssegment inom vilka de har ledande teknologi och kompetens; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel (så kallade biosimilarer). Serendipity är Xbrane Biopharmas huvudägare.

Under september 2015 förvärvade Xbrane Biopharma bolaget Primm Pharma, ett italienskt företag specialiserat på utveckling och produktion av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning baserat på en teknologi som innefattar inkapsling av läkemedlets aktiva substans i mikrosfärer av en biologiskt nedbrytbar polymer.

Förvärvet var ett led i Xbrane Biopharmas förberedelser inför en notering på Nasdaq First North och under januari 2016 har bolaget genomfört en ägarspridning i form av en aktieemission till allmänheten och institutionella investerare. Emissionen blev övertecknad och Xbrane Biopharma tillförs ca 100 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Första dag för handel med bolagets aktier på Nasdaq First North beräknas bli den 3 februari 2016.

Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Xbrane Biopharma i samband med förvärvet och noteringen. Från Baker & McKenzie i Stockholm deltar den ansvariga delägaren Joakim Falkner med assistans från huvudsakligen Carl Svernlöv, Johanna Flink och Stefan Balazs. Därutöver deltog även ett flertal jurister från advokatfirmans kontor i Milano i förvärvsarbetet.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker & McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker & McKenzie, 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie 
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker & McKenzie fler än 12 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker & McKenzie sedan 1991.

Baker & McKenzie KB is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera