Baker & McKenzies globala chef för Trade & Commerce kommenterar hävda sanktioner mot Iran

Den 16 januari 2016 bekräftade Internationella atomenergiorganet IAEA att Iran uppfyllt sina åtaganden för nedmontering av landets kärnenergiprogram enligt planen Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Som en direkt följd lyfts en stor del av de internationella sanktionerna mot Iran.

Mattias Hedwall, styrelseordförande för Baker & McKenzie i Sverige och ansvarig för advokatbyråns globala Trade & Commerce-grupp, kommenterar beslutet:

- Beslutet att lyfta sanktionerna och att vi nu har kommit till den så kallade ”Implementation day of the Joint Comprehensive Plan of Action” är en otroligt viktig händelse för världshandeln. Det kommer att ge många företag möjlighet att göra affärer med en marknad som har varit stängd i många år. Men även fast de ekonomiska sanktionerna nu lyfts ska man komma ihåg att det finns två parallella system av sanktioner med olika inriktning som gäller Iran - sanktioner om kärnteknik och sanktioner om mänskliga rättigheter. Sanktioner som berör sistnämnda kvarstår och det finns fortfarande produkter som kräver särskild licens för den iranska marknaden.

- EU har sedan en tid lagstiftningen klar för hur sanktionerna kommer att lyftas medan USA inte förrän nu presenterat sin plan - en plan som är tämligen omfattande. Vi får därför se vad ”Implementation day” faktiskt kommer att innebära. Klart är att ”Implementation day” inte kommer att påverka amerikanska företag på samma sätt som de europeiska. Många sanktioner kvarstår för amerikanska företag på grund av andra orsaker såsom mänskliga rättigheter, terrorism och relationen mellan Iran och USA. Men klart är att USA från och med nu inte kommer att hindra utländska företag att göra affärer med Iran.

- En av de mer intressanta praktiska frågorna är hur de europeiska bankerna kommer att förhålla sig till den nya situationen. Stora summor pengar som idag sitter frysta kommer att släppas fria till Iran och iranska parter. Däremot är det inte helt klart om bankerna kommer att börja acceptera betalningar till och från Iran genast, framför allt inte betalningar i US dollar vilket kommer att vara fortsatt komplicerat.

- Från ett EU-perspektiv kan vi konstatera att nästa alla de personer och företag som tidigare fanns på sanktionslistan kommer att tas bort. Detta inkluderar även statliga bolag och de iranska bankerna.

- Även om, särskilt från ett EU perspektiv, den iranska marknaden nu är öppen bör företagen fortsätta att bevaka utvecklingen. Det är viktigt att ha en plan och kunskap om hur man bäst går in på den iranska marknaden. Eftersom det finns en risk för att sanktionerna återinförs, är det rekommenderat att ha en plan för hur man kan dra sig ur igen och säkerställa att man har avtal som tar hänsyn till en eventuell ny situation.

- En intressant fråga vid sidan av själva sanktionerna är vilken betydelse detta får för oljepriset och energimarknaden. Det är väl känt att Iran har byggt upp stora oljelager som nu kan distribueras till marknaden. Gissningsvis kommer det redan låga världsmarknadspriset på olja att sjunka ytterligare. Här får nog marknaden ställa in sig på att tillgången kommer att vara högre framöver.

Kontakt
Mattias Hedwall, advokat och partner, Baker & McKenzie, tfn 08-566 177 33, mattias.hedwall@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker & McKenzie, tfn 070-318 90 43,
jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie 
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker & McKenzie över 12 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder.
I Sverige finns Baker & McKenzie sedan 1991.

Baker & McKenzie KB is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia