Baker McKenzie biträder Allgon i förvärv av Tele Radio

Allgon AB (publ) har ingått ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB (Tele Radio). Köpeskillingen uppgår till 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en potentiell tilläggsköpeskilling om 50 MSEK, förutsatt att vissa finansiella mål för Tele Radio uppfylls.

Allgon är en svensk bolagsgrupp som utvecklar och levererar trådlösa kommunikationslösningar för industriella och robusta miljöer på den globala marknaden.

Tele Radio är en internationell aktör som utvecklar, tillverkar och marknadsför radiostyrningsprodukter för industriellt bruk. Tele Radio har fler än 240 anställda och verksamhet i fler än 15 länder.

Förvärvet av Tele Radio ligger i linje med Allgons mål att bli en global aktör inom industriell radiostyrning.

Tillsammans med Andulf Advokat är Baker McKenzie legal rådgivare till Allgon i samband med förvärvet. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner, Costin Mihailescu, Mats Rooth, Erik Brändt Öfverholm, Stefan Balazs, Anna Sylten, Georg Jonsson, Olof Johannesson samt flera andra kollegor i Stockholm samt från Baker McKenzies kontor i Chicago, London, Shanghai, Amsterdam och München.

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadchef, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera