Baker McKenzie biträder Oriola i samband med investering i Dokor.se

Oriola investerar i det digitala vårdbolaget Doktor.se och får därmed 17 procent av ägandet i Doktor.se.

Oriola är ett finskt börsnoterat bolag med starkt ställning på den finska och svenska sjukvårdsmarknaden. Oriola äger bland annat Kronans Apotek, som har 325 apotek runt om i landet. 

Doktor.se erbjuder fysisk samt digital vård och äger flera fysiska vårdcentraler.

Baker McKenzie är legal rådgivare till Oriola i samband med investeringen. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Martin Folke och Carl Svernlöv.

Kontakt 
Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 07, carl.svernlov@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadchef, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera