Baker McKenzie biträder THQ Nordic i förvärv av Koch Media

THQ Nordic AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag SALEM einhundertste Holding GmbH (Österrike) förvärvat 100 procent av aktiekapitalet i Koch Media GmbH, som bland annat består av spelutvecklaren och förläggaren Deep Silver som innehar AAA-rättigheter såsom Saints Row, Dead Island och exklusiv licens för Metro. 

Koch Media är en ledande oberoende producent och marknadsförare av digitala underhållningsprodukter i Europa och Nordamerika med studios i Tyskland, Storbritannien och USA samt med kontor i flera central- och nordeuropeiska städer.

Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 121 miljoner euro på kontant- och skuldfri basis och betalas delvis kontant, delvis med nyemitterade aktier i THQ Nordic.

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Bolaget har en bred portfölj omfattande 295 spel och 86 egna varumärken. THQ Nordic har en tydlig tillväxtstrategi och en lång och framgångsrik historia av att förvärva spelfranchises och utvecklingsstudior. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm. 

Baker McKenzies team består huvudsakligen av Joakim Falkner, Anna Orlander och Ian Gulam från byråns Stockholmskontor och Wendelin Ettmayer och Stefan Arnold från advokatbyråns kontor i Wien, med biträde av andra kontor i berörda länder. 
 
Kontakt 
Joakim Falkner, partner, Baker McKenzie Stockholm, +46 8 566 77 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Anna Orlander, partner, Baker McKenzie Stockholm, +46 8 566 177 19, anna.orlander@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera