Baker McKenzie företräder Storytel i förvärv av People's Press

Storytel AB (publ) ingick den 1 mars avtal om förvärv av Danmarks fjärde största förlag – People's Press. Köpeskillingen uppgår till 97 miljoner kronor på skuldfri basis. 

People's Press omsätter årligen cirka 130 miljoner kronor och resultatet före skatt 2016 uppgår till ca 10,5 miljoner kronor. Förvärvet omfattar inte musikdelen av verksamheten.

Förvärvet, som är ett led i Storytels strategi att expandera internationellt, stärker Storytels position på den danska marknaden och möjliggör ett ökat utbud av ljudböcker i Danmark.

Advokatbyrån Baker McKenzie är legal rådgivare till Storytel i samband med förvärvet. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Tobias Edenman, Anna Orlander och Ian Gulam.

Kontakt
Tobias Edenman, advokat och partner, Baker & McKenzie, tfn 08-566 7720, tobias.edenman@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker & McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera