Baker McKenzie har biträtt CapMan Buyout i försäljning av MPT Sweden

CapMan Buyout har sålt sina innehav i MPT Sweden AB (MPT) till det norska industribolaget Holta Invest.

MPT är en världsledande leverantör av metallpulver för svets- och metallegeringsindustrierna. Företaget har huvudkontor i Ekshärad och arbetar med kunder i fler än 40 länder.

CapMan är en ledande nordisk private equity aktör.

Baker McKenzie var legal rådgivare och Livingstone finansiell rådgivare till CapMan i samband med transaktionen. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Sten Bauer och Cathrine Caap.

Kontakt
Sten Bauer, advokat och partner, Baker McKenzie Stockholm, +46 8 566 177 16, sten.bauer@bakermckenzie.comJenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie Stockholm, +46 8 566 177 22, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera