Baker McKenzie legal rådgivare i FRISQs riktade emission

FRISQ Holding AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra bolaget en bruttolikvid om cirka 53 miljoner kronor. Likviden ska bland annat användas till internationell expansion, produktutveckling samt uppbyggnad av FRISQs organisation inom försäljning, utveckling och marknadsföring. Nyemissionen har tecknats av Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder och den tillträdande styrelseledamoten Lars Björk.

FRISQ utvecklar digitala verktyg för en personcentrerad vård. Tjänsterna ska vara ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ge patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. FRISQ är noterat på listat på Nasdaq First North.

ABG Sundal Collier AB agerade Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Stefan Balazs, Per Blom och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera