Baker McKenzie legal rådgivare i samband Calliditas börsnotering

Handeln med Calliditas Therapeutics ABs (Calliditas) aktier på Nasdaq Stockholm inleddes i dag. Intresset för börsnoteringen var mycket stort, både bland institutionella investerare och allmänheten i Sverige, och erbjudandet övertecknades kraftigt.

Priset per aktie i var 45 kr, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för de utestående aktierna i Calliditas, efter erbjudandets genomförande, på ca 1,5 miljarder kr.

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen.

Carnegie Investment Bank AB var Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, Stifel Nicolaus Europe Limited var Co-Bookrunner och Redeye AB var Co-Lead Manager (tillsammans "Managers"). Baker McKenzie var legal rådgivare till Managers avseende såväl svensk som amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Henric Roth, och Johanna Flink från Stockholm och Adam Farlow och Roger James från London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com  

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera