Baker McKenzie legal rådgivare till aktieägarna i Leeroy Group i samband med investering

Baker McKenzie har biträtt aktieägarna i Leeroy Group AB i samband med att Collector Ventures, Almi Invest, Norrlandsfonden och Zenith Venture Capital investerar i bolaget. Leeroy Group bedriver verksamhet inom utveckling och försäljning av IT-system.

Baker McKenzies team bestod av Martin Folke, Jens Isakzon, Ian Gulam och Carl Svernlöv.

Kontakt
Martin Folke, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 39, martin.folke@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 22, jenny.bildsten@bakermckenzie.com
 

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. 

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera