Baker McKenzie rådgivare till Tobin Properties i samband med företrädesemission, riktad emission samt Klöverns budpliktsbud

Tobin Properties har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som tillförde Tobin Properties cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

I anslutning till företrädesemissionen genomförde Tobin Properties även en riktad emission till Klövern AB (publ) om totalt 7 500 000 stamaktier i Tobin Properties motsvarande 150 MSEK.

Som en följd av den riktade emissionen har Klövern, som ny huvudägare i Tobin Properties, offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties att överlåta samtliga stamaktier och preferensaktier av serie A i Tobin Properties till Klövern.

Baker McKenzie var legal rådgivare till Tobin Properties i samband med transaktionerna där huvudsakligen Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Per Blom deltog.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera