Baker McKenzie växer och rekryterar fyra nya jurister

Baker McKenzie rekryterar Erik Brändt Öfverholm, för att leda Baker McKenzies EU- och konkurrensrättsgrupp i Stockholm, Fredrik Elmberg till Banking & Finance-gruppen samt Ida Cederborg och Per Blom till Employment & Compensation- respektive Capital Markets-gruppen.


Per Blom, Erik Brändt Öfverholm, Fredrik Elmberg och Ida Cederborg 

– Vi är mycket glada över de här rekryteringarna som bidrar till att stärka kompetensen inom områden där vi har en stor efterfrågan på våra tjänster, säger Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie i Sverige. 

Erik Brändt Öfverholm, som tar över uppgiften leda EU- och konkurrensrättsgruppen har som uppdrag att fortsätta bygga upp och utveckla byråns starka erbjudande och varumärke inom området, kommer närmast från advokatfirman Lindahl, där han arbetat sedan 2010, och dessförinnan från Konkurrensverket.

– Erik Brändt Öfverholm har omfattande erfarenhet av olika typer av konkurrensrättsliga frågor inom bland annat M&A, ärenden hos konkurrensmyndigheter, vid domstol och skiljenämnd, compliance och allmän avtalsskrivning, säger Anders Fast.  

– Fredrik Elmberg kommer från Finansinspektionen, där han bland annat arbetade med ärenden som rör fondverksamhet. Fredrik Elmberg har mycket god kunskap om frågor som rör prospekt och fondverksamhet, säger Anders Fast.

Ida Cederborg kommer närmast från Förvaltningsrätten i Stockholm och Per Blom kommer direkt från Uppsala universitetet där han tog sin juristexamen 2016.

– Som en av Sveriges ledande advokatbyråer rekryterar vi kontinuerligt för att möta klienternas efterfrågan på kvalificerad rådgivning, framförallt inom våra tillväxtområden, säger Anders Fast. Vi arbetar fortsatt med rekrytering inom några av våra fokusområden som till exempel kapitalmarknad, och bank & finans och IT.

Kontakt
Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 92, anders.fast@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia