Brexit-oro bland EU-medborgare i Storbritannien

Välutbildade EU-medborgare som arbetar i Storbritannien uppger att de troligtvis kommer att lämna landet innan Brexit äger rum. Det visar en undersökning som den globala advokatbyrån Baker McKenzie har genomfört på yrkesarbetare som är anställda antingen av företag som ingår i FTSE 250 eller som har en omsättning på mer än 50 miljoner brittiska pund. 

Undersökningen visar att: 

  • 56 procent av den utbildade arbetskraften ser det som ”högst sannolikt” eller ”tämligen sannolikt” att de lämnar Storbritannien innan resultatet av Brexit-förhandlingarna är känt. Healthcare, teknik, media och telekom samt finansiella tjänster är de sektorer som är mest utsatta.
  • 70 procent känner sig mer utsatta för diskriminering efter folkomröstningen om EU.
  • 55 procent har inte erbjudits något Brexit-relaterat stöd av sina arbetsgivare.
  • En fjärdedel av personerna i undersökningen är inte trygga när det gäller deras säkerhet kring jobb.

42 procent av de personer som deltog i studien har redan bekräftat att de har vidtagit åtgärder för att ändra sin invandringsstatus efter folkomröstningen om EU i juni 2016. Ytterligare 40 procent har bekräftat sina intentioner att göra samma sak. Undersökningen visar också att mer än hälften av de EU-27-anställda som deltog i undersökningen inte hade blivit erbjuda något stöd av sina arbetsgivare i relation till Brexit.

- Det är viktigt att arbetsgivare - och särskilt de som är beroende av arbetskraft från EU - adresserar den oro anställda har kring Brexit. Om inte frågan prioriteras finns risken att arbetsgivare förlorar viktig kompetens, säger Sten Bauer, ansvarig för arbetsrättsliga frågor på Baker McKenzie i Stockholm.

Arbetskraft i Storbritannien utsatta för diskriminering efter folkomröstningen om EU
70 procent av respondenterna uppgav att de kände sig mer utsatta för diskriminering ur ett arbetsrättsligt perspektiv efter att folkomröstningen om EU hade ägt rum. I healthcare-sektorn och sektorn för finansiella tjänster var uppfattningarna om diskriminering högst och uppgick till 94 procent respektive 88 procent.

57 procent av respondenterna uppgav att diskriminerande anställningsförfarande är ett hot mot deras jobb, och 46 procent att de kände sig oroade för den minskade rörligheten inom EU.

- Resultatet visar att diskriminering är en viktig fråga. Respondenterna i undersökningen befarar att de inte kommer få samma karriärmöjligheter som brittisk arbetskraft.Arbetsgivare bör se över sina antidiskrimineringspolicyer, särskilt i kontexten av rekrytering, och erbjuda sin personal stöd, säger Sten Bauer.

Om undersökningen
Baker McKenzie har anlitat Opinion Matters för att genomföra undersökningen. Urvalet inbegriper 250 yrkesarbetare med en högre utbildning från EU som arbetar i Storbritannien på företag som antingen ingår i FTSE 250 eller har en omsättning på över 50 miljoner £. FTSE 250-bolag är de 101 till 350 största bolagen listade på Londonbörsen.

Kontakt
Sten Bauer, delägare och ansvarig för Employment & Compensation på Baker McKenzie Stockholm, tfn 070-867 67 16, sten.bauer@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com 

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991.

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia