Långdragen försäkringstvist avgjord i HD

Försäkringsbolaget If vann idag en långdragen tvist med Göteborgs stad angående branden i Torslandaskolan, som orsakade skador för omkring 100 MSEK. Branden uppkom efter att en parkerad bil satts i brand och kommit i rörelse på grund av kortslutning. HD kom fram till att bilen inte var i trafik när branden spred sig till skolbyggnaden.

Advokaterna Stefan Bessman och Christofer Isaksson, Baker McKenzie, var ombud för If Skadeförsäkring.

- HD:s dom är intressant för försäkringsbranschens framtida bedömningar av trafikskadebegreppet. Trafikförsäkringen är inte avsedd att täcka en sådan här händelse, säger Stefan Bessman, advokat på Baker McKenzie.

Kontakt
Stefan Bessman, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 72, stefan.bessman@bakermckenzie.com

FAKTA
Identifikationsnr: T 1586-16
Rättsområde: Försäkringsrätt
Dokument: Dom


 

 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com   

 

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera