Rekordstarkt avslut på 2015 för gränsöverskridande företagsaffärer

Värdet på transaktioner över landsgränser blir allt större. Under årets fjärde kvartal genomfördes 1 224 gränsöverskridande transaktioner för 597,4 miljarder USD, vilket är en ökning med hela 61 procent jämfört med samma kvartal i fjol, sett till värde. Det visar advokatbyrån Baker & McKenzies Cross-Border M&A-index, som analyserar gränsöverskridande företagsförvärv och avyttringar. Även gränsöverskridande transaktioner som inkluderar svenska företag ökade under årets sista kvartal jämfört med det fjärde kvartalet 2014, både sett till värde och antalet transaktioner.

- Många politiska och ekonomiska barriärer har sänkts mellan länder och vi förväntar oss att se allt fler strategiska gränsöverskridande transaktioner. 2016 har inletts skakigt, med fallande börser och oro  kring den kinesiska ekonomin. Men trots att det råder viss makroekonomisk osäkerhet som kan dämpa förvärvsaktiviteten, så ser vi att det finns goda möjligheter att göra  bra affärer även det här året, säger Anders Fast, partner på advokatbyrån Baker & McKenzie.

2015 blev ett mycket starkt transaktionsår. Total genomfördes 5 441 gränsöverskridande affärer till ett värde av 1,66 biljoner USD, vilket är en ökning av det totala värdet med 17 procent jämfört med 2014. Sett till antalet affärer var det dock en minskning med 6 procent.

Två stora affärer, så kallade megadeals, under perioden som bidrog till de höga värdena var Pfizers köp av botoxillverkaren Allergan för 183,7 miljarder USD och Anheuser-Busch InBevs fusion med SABMiller till ett värde av 120.3 miljarder USD.

Hög aktivitet mellan EU och Nordamerika
Baker & McKenzies Cross Border M&A-Index visar också transaktionsflödet mellan sju regioner: EU, Mellanöstern, Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och övriga Europa. Totalt genomfördes 719 transaktioner mellan dessa regioner till ett värde av 390 miljarder USD under fjärde kvartalet 2015. Transaktioner mellan EU och Nordamerika svarade för hela 76 procent av det totala värdet på affärerna som genomfördes under perioden mellan regioner. Nordamerikanska köpare var främst inriktade på förvärv inom hälso- och sjukvårdssektorn. Även  finans- och industrisektorn stod för stora volymer.

-  Vi ser en förändring hos våra klienter, till att de blir allt mer positiva till att genomföra mellanstora till mycket stora affärer som omfattar flera olika jurisdiktioner. Anledningen är bland annat att de vill utveckla uthållig konkurrenskraft över de geografiska gränserna, säger Anders Fast.

Ökad aktivitet i Sverige
- Antalet och värdet av gränsöverskridande transaktioner med och av svenska företag ökade också under årets sista kvartal jämfört med sista kvartalet 2014. Totalt sett genomfördes 83 gränsöverskridande transaktioner till ett värde av cirka 11,5 miljarder USD under fjärde kvartalet 2015, vilket kan jämföras med 80 transaktioner till ett värde av 4,75 miljarder USD fjärde kvartalet 2014, säger Anders Fast och fortsätter:

-En intressant trend är ökningen av internationella investeringar i Sverige. Transaktioner med utländska investerare ökade med 32 procent under 2015 jämfört med föregående år. Utländska köpare var främst intresserade av svenska företag inom industrisektorn.

Läs mer om Baker & McKenzies Cross Border M&A-Index här: http://crossbordermaindex.bakermckenzie.com/

Kontakt
Anders Fast, advokat och partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå, tfn +46 733 816 987, anders.fast@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker & McKenzie Advokatbyrå, tfn +46 70-318 9043,
jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie 
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker & McKenzie över 12 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker & McKenzie sedan 1991.

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie över 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com