Stark ökning av kinesiska direktinvesteringar i Sverige 2017

De kinesiska direktinvesteringarna i Sverige ökade kraftigt under 2017. Totalt investerades 1,4 miljarder US-dollar, jämfört med 100 miljoner US-dollar under 2016. Det visar en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie.

I Nordamerika minskade de kinesiska direktinvesteringarna under 2017, till följd av hårdare kinesiska regler och kontroller hos mottagarländerna. I Europa ökade de kinesiska direktinvesteringarna bland annat beroende på Syngenta-transaktionen som ensam stod för 43 miljarder US-dollar - en så kallad ”mega deal”.

Wanda Groups köp av Nordic Cinemas och industriföretaget Shanying International Holdings köp av Nordic Paper Holding stod för lejonparten av de kinesiska direktinvesteringarna i Sverige under 2017.

– Intresset för svenska företag och för företag i övriga Norden samt know-how har länge varit stort från kinesiska investerare, även om köpen av Nordic Cinemas och Nordic Paper Holding stod för den största delen av investeringarna under 2017, säger Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie i Sverige. Givet det stora intresset generellt från kinesiska investerare så räknar vi med en fortsatt ökning av kinesiska direktinvesteringar i Sverige under 2018.

Minskade direktinvesteringar
De kinesiska direktinvesteringarna minskade emellertid totalt sett under 2017, jämfört med rekordåret 2016. I Nordamerika sjönk investeringarna med 35 procent till cirka 30 miljarder US-dollar 2017. I Europa skulle värdet på investeringarna ha fallit med 22 procent till 38 miljarder US-dollar 2017 om inte Syngenta-transaktionen räknats med (en transaktion som ingicks under 2016 men slutfördes under 2017). Affären ledde till att de kinesiska direktinvesteringarna i Europa under 2017 ökade till 81 miljarder US-dollar.

– Den kinesiska regeringens skärpta regler kring investeringar och hårdare kontroller dels i Kina men också i mottagarländerna ligger bakom nedgången. Politiska åtgärder har vidtagits i Kina för att minska utflödet av kapital och i USA och Europa är granskningen av direktinvesteringar hårdare, säger Anders Fast.

De sektorer i Nordamerika och Europa som erhöll kinesiska direktinvesteringar till störst värde var bland annat jordbruk och mat, transport och fastigheter.  

För mer information: https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2018/01/chinese-fdi-2017

 

Kontakt
Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 92, anders.fast@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991.

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar