Supply Chain Management – dålig publicitet oroar köpare

7 november 2013 – Att hantera risken för dålig publicitet är viktigare än pris vid val av leverantörer och partners, visar en ny studie[1] publicerad av Baker & McKenzie. Studien, som är genomförd bland 100 ledande befattningshavare på multinationella företag, visar att risken för dålig publicitet oroar mer än priset vid val av potentiella externa leverantörer av varor och tjänster. De tillfrågade anser att korruption, produktkvalitet och regelefterlevnad i allmänhet är de viktigaste frågorna när företag väljer underleverantörer och samarbetspartners.

− Syftet med att använda en större andel externa leverantörer i verksamheten är att ett företag då kan fokusera på kärnverksamheten och tillväxt. När det blir vanligare att använda sig av en tredje part som underleverantör måste företagen överväga och beakta de potentiella risker detta medför. Man bör införa interna processer för att minska och hantera dessa risker över landsgränser och affärsområden, säger Mattias Hedwall, ansvarig partner för Trade & Commerce på Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm.

80 procent av de tillfrågade bekräftar att riskerna med externa leverantörer eller partners är högre på tillväxtmarknader, framför allt på grund av mer omfattande korruption samt politisk och juridisk instabilitet. På frågan vilka man ser som de största framtida riskerna under de närmaste 2-3 åren, betonades regionspecifika risker samt regelefterlevnad i allmänhet. Anledningen ansågs vara den snabba rättsutvecklingen inom tillväxtmarknader, internationella handelssanktioner samt mutlagstiftning.

Trots att närmare 70 procent av de tillfrågade bekräftar att korruption är den största risken på tillväxtmarknader, pekar majoriteten (83 procent) av dem på att information och utbildning samt vägledning i hur man identifierar och mildrar regelefterlevnadsproblem, är den bästa strategin för att hantera dessa risker.

− Att välja rätt extern leverantör eller partner kan utgöra skillnaden mellan att få antingen en väsentlig tillgång eller en stor exponering, säger Mattias Hedwall. - Vår rapport presenterar ett antal åtgärder som företagen kan vidta för att se till att de är juridiskt och driftsmässigt förberedda för att etablera affärsrelationer med tredje part som ett led i att utöka sin verksamhet eller spara kostnader.

Om undersökningen
Undersökningsföretaget har intervjuat 100 ledande befattningshavare i olika branscher som arbetar med styrningen av sina företags globala leverantörskedjor. Av dessa 100 ledande befattningshavare är 89 procent ensamt ansvariga för styrningen av tredje parter i sitt företags leverantörskedja. Nästan 80 procent av dem är bolagsjurister eller supply chain-chefer. Mer än en tredjedel har ett globalt ansvar, övriga har en mer regional inriktning. Samtliga tillfrågade chefer arbetar för globala företag och majoriteten är verksamma inom tillverkning och försäljning, IT, läkemedel, konsumentvaror och bilindustrin.
Den fullständiga rapporten och en strategiöversikt för riskhantering finns på: www.bakermckenzie.com/supplychainreport

Om Baker & McKenzies globala Trade & Commerce-verksamhet
Baker & McKenzies globala Trade & Commerce verksamhetsgrupp erbjuder rådgivning till stora företag inom industri, finans, IT, konsumentprodukter, läkemedel och energibolag inom inköp, tillverkning, distribution och försäljning av produkter och tjänster runt om i världen. Vi hjälper våra kunder att välja, bevaka och hantera sina relationer med externa leverantörer, tillverkare, distributörer och försäljningsombud och erbjuder dem rådgivning inom regelefterlevnadsfrågor i hela leverantörskedjan såsom anti-korruption, handelssanktioner, export-och importpriser (tull) samt regelefterlevnad, produktkravmärkning, produktansvar och -återkallelser samt säljfrämjande och marknadsföringsregler i ett stort antal länder.

[1] Studien är framtagen av en oberoende Londonbaserad undersökningskonsult på uppdrag av Baker & McKenzie. Studien innehåller data och insikter kring hur företag kan identifiera och adressera de risker användandet av en tredje part innebär vid tillverkning, distribution och försäljning av produkter världen över.

För ytterligare information
Mattias Hedwall, Partner
Baker & McKenzie Stockholm
+46 8 566 177 00
mattias.hedwall@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer inriktad på affärsjuridik och har 74 kontor i 46 länder. I Stockholm finns Baker & McKenzie sedan 1991. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens framstående företag och organisationer. (www.bakermckenzie.com)

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera

Dokument & länkar