Fortsatt stark orderingång och hög efterfrågan

Första kvartalet: januari – mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 242,6 MSEK (230,8), en ökning med 5,1 procent eller 11,8 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Orderingången uppgick till 271,2 MSEK (220,1), en ökning med 23,2 procent, varav renovering stod för 95 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,0 MSEK (23,1), en minskning med 4,8 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,6 MSEK (7,3).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,89 SEK (0,47), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -23,4 MSEK (-8,2).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat kvartalets omsättning med 7 MSEK och rörelseresultatet med 3,7 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Händelser i första kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Efter kvartalets slut har Balco tecknat en order i Stockholm med ett ordervärde uppgående till cirka 100 MSEK. Projektstart sker när kunden har erhållit bygglov.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 17 maj klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 566 426 63 eller
 • UK: +44 203 008 98 02
 • US: +1 855 753 22 36

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@balco.se

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2017 uppgick till 989 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Om oss

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Balco ägs av Segulah IV L. P. samt av ledning och anställda i bolaget. Omsättningen under 2016 uppgick till 802 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar