BALLINGSLÖV FÖRVÄRVAR JKE DESIGN A/S

Ballingslöv Holding AB, ägt av EQT, har förvärvat det danska köks¬snickeriföretaget JKE Design A/S beläget vid Aalborg.

JKE omsätter ca 150 MSEK och har 100 anställda.

I Ballingslövkoncernen, som EQT förvärvade från Electrolux vid halvårsskiftet 1998, ingår Ballingslöv AB som med ca 400 MSEK i omsättning är ett av Skandinaviens ledande kökssnickeriföretag.

I koncernen ingår också betydande verksamheter i Danmark och England.

Efter förvärvet av JKE kommer Ballingslövkoncernen att omsätta drygt 1000 MSEK med 800 anställda.

”Förvärvet av JKE är ett led i uppbyggnaden av en stark nordisk enhet inom köksområdet och som bas för en vidare internationell expansion” säger Lars-Åke Helgesson, ordf Ballingslöv Holding.

”Med förvärvet av JKE som har en produkt- och distributionsstruktur i överens¬stämmelse med Ballingslövs stärker vi kraftfullt vår marknadsposition i Danmark och ökar tillväxttakten” säger VD Nils-Erik Danielsson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils-Erik Danielsson, tel 0451-46 101
Lars-Åke Helgesson, tel 08-678 84 00

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar