DELÅRSRAPPORT

Ballingslöv International AB (publ)

Tredje kvartalet 2007

• Nettoomsättningen ökade med 33 procent*) till 693,6 Mkr (520,3). Den organiska tillväxten uppgick till 17 procent på koncernens nuvarande sammansättning
• Periodens nettoresultat ökade med 68 procent till 44,0 Mkr (26,2)
• Vinsten per aktie ökade med 68 procent och uppgick till 4,10 (2,44)
• Rörelseresultatet ökade med 60 procent till 70,3 Mkr (44,0) motsvarande en rörelsemarginal på 10,1 procent (8,5)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76,5 Mkr (34,9)

Januari-september 2007

• Nettoomsättningen ökade med 31 procent*) till 2 143,5 Mkr (1 641,9). Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent på koncernens nuvarande sammansättning
• Periodens nettoresultat ökade med 57 procent till 159,1 Mkr (101,5)
• Vinsten per aktie ökade med 57 procent och uppgick till 14,83 (9,46)
• Rörelseresultatet ökade med 46 procent till 235,2 Mkr (160,7) motsvarande en rörelsemarginal på 11,0 procent (9,8)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 167,7 Mkr (112,7)

*) Geisler A/S konsoliderades i koncernen från och med november 2006.
3BO A/S konsoliderades i koncernen från och med januari 2007.

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar